Article Index

Najnovije informacije iz EUFOR-a o COVID-19 (od 10. travnja 2020.)
Poslije opsežne serije testiranja provedene u bazi Butmir 8. travnja 2020. g. EUFOR može potvrditi da je šest (6) lica pozitivno na COVID-19. Ova lica su danas, odmah po prijamu rezultata, smještena u izolaciju u bazi Butmir i nalaze se pod nadzorom medicinskog osoblja EUFOR-a. Osoblje koje je bilo u bliskom kontaktu s tim licima smješteno je u karantenu u kojoj će ostati dok od medicinskog osoblja ne dobije dozvolu da je može napustiti.
Ove nove testove osigurala je Slovenija, jedna od zemalja koje sa svojim snagama sudjeluju u EUFOR-u, a testiranje je proveo medicinski tim iz Slovenije. Tijekom proteklih nekoliko tjedana u EUFOR-u je provedeno ukupno 175 testiranja, što znači da je testirano čak 18% ukupnog osoblja. Međutim, broj potvrđenih slučajeva je mali. Provedenim testiranjima bili su obuhvaćeni i pripadnici vojnog i civilnog osoblja.
U sklopu preventivnih mjera EUFOR-a, koje su sukladne mjerama koje je uvela država domaćin, a u cilju smanjenja rizika od širenja virusa u lokalnoj zajednici, kretanje osoblja ograničeno je na najvažnije operativne potrebe. Mjerom rada od kuće za veći dio civilnog osoblja i uporabom senzora za mjerenje temperature na glavnom ulazu u bazu Butmir, EUFOR umanjuje mogućnost unošenja virusa u bazu ili njegovog iznošenja iz baze. Primjena ovih strogih mjera koje su sada na snazi stalno će se preispitivati i ažurirati u skladu s razvojem situacije.