Article Index

Dana 16. aprila 2014. godine, u Domu OS BiH potpisan je Memorandum o razumijevanju između EUFOR-a i Ministarstva odbrane BiH.

Ovaj Memorandum o razumijevanju je sada glavni sporazum koji osigurava okvir za saradnju između EUFOR-a i MO / Oružanih snaga BiH i on konsolidira i pojednostavljuje deset prethodnih sporazuma između ove dvije strane.
Iako su bile potrebne skoro dvije godine da bi se stiglo do ove faze, pogodnosti koje će utjecati na saradnju dvije strane trebale bi nastupiti odmah, a to se posebno odnosi na program EUFOR-a za osposobljavanje i obuku namijenjen Oružanim snagama, kao i na niz zajedničkih vježbi obuke EUFOR-a i Oružanih snaga pod nazivom “Brzi odgovor” u junu ove godine.
Komandant EUFOR-a general-major Dieter Heidecker je izjavio:
“Potpisivanjem ovog memoranduma o razumijevanju značajno će se razviti samoodrživi sistem obuke Oružanih snaga, kao i program EUFOR-a za osposobljavanje i obuku, pomoći izgradnja efikasnije multietničke državne institucije i omogućiti daljnja integracija BiH i njenih Oružanih snaga u euroatlantske strukture.
Naravno, Oružane snage mogu se koristiti ne samo za provođenje konvencionalnih vojnih operacija, nego i za izvršenje zadataka u zemlji, kao što su: deminiranje, medicinske evakuacije, pomoć prilikom katastrofa i nesreća i ostalih zadataka iz oblasti civilno-vojne saradnje. Ova ‘dvostruka upotreba snaga' je najekonomičniji način vođenja vojske i dodatno doprinosi sigurnijoj i stabilnijoj BiH, što će zauzvrat dovesti do snažnijeg privrednog razvoja ove lijepe zemlje.“
Ministar Osmić istaknuo je značaj saradnje EUFOR-a sa MO tokom deset godina prisustva EUFOR-a u BiH i izjavio:
“Program EUFOR-a za osposobljavanje i obuku daje ogroman doprinos razvoju samostalnih i samoodrživih kapaciteta oružanih snaga u skladu sa standardima NATO-a i Europske unije. To omogućava Oružanim snagama da razviju samoodrživ sistem obuke i djeluju zajedno sa euroatlantskim snagama.“
Na temu integracija u EU, ministar Osmić je rekao:
„Ove godine očekujemo i potpisivanje sporazuma između BiH i Europske unije o učešću Oružanih snaga u operacijama upravljanja krizama EU, koje će biti prilika za BiH da doprinese zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici EU.“