Article Index

Krajem 2014. general Heidecker odlazi iz EUFOR-a
Nakon što je proveo dvije godina na čelu Europskih snaga u Bosni i Hercegovini komandant EUFOR-a, generalmajor Dieter Heidecker, 17. decembra završava sa službom u misiji.
Generala Heideckera je, 3. decembra 2012., na ovu dužnost postavilo Političko i sigurnosno vijeće EU, koje je zatim 2013. godine produžilo njegov boravak za još godinu dana.
Zvanična ceremonija primopredaje komandne dužnosti održat će se u bazi Butmir.