EUFOR logo
test Techno 295 Interior Design Ideas
 • 2015 Ombre Hair Styles Colorful Living Room Designs
 • test

  Obuka o opasnostima od mina (MAT) - Bosanski jezik

  Linkovi:

  Odjel za koordinaciju informacija o minama (MICC)

  Obuka o rizicima od mina (MRE)

  Promotivni posteri

  MICC Logo

  “Obuka o opasnostima od mina je obrazovni proces koji omogućava da se kroz usvajanje savjesnog ponašanja smanji broj vojnika poginulih i povrijeđenih zbog mina i NUS-a.”

  Members of EUFOR on MAT

  Members of EUFOR on MAT

  Members of EUFOR on MAT

  Members of EUFOR on MATPripadnici EUFOR-a na obuci o opasnosti od mina (MAT)

  MinePROM 1: većina žrtava od mina u BiH aktivirali su ovu ubojicu od 3 kg

  Ova strana također na::

  Engleskom

  Hrvatskom

  Српском

  MAT - Obuka o opasnostima od mina (MAT) koju provodi MICC podijeljena je u tri dijela (A, B i C), a svi pripadnici NATO-a i EUFOR-a obavezni su je pohađati u predviđenim terminima.
  Naša obuka sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela koji polaznicima omogućavaju da shvate složenost situacije i nivo zagađenosti BiH minama i NUS-om.
  Također, obučavamo i pripadnike protuminskih timova iz raznih zemalja čije jedinice su dio EUFOR-a za instruktore za opasnosti od mina. Po završenoj obuci, oni stiču ovlaštenje za obuku svojih kolega vojnika o opasnostima od mina.

  KARTE minske zagađenosti vrlo su važne za svijest o opasnostima od mina i vrijedan radni alat za naše vojnike. Karte obuhvataju sve poznate informacije koje je BiHMAC dostavio o minskim poljima u BiH, a moguće ih je dobiti po zahtjevu.

  Promotivni materijal: MICC posteri, šolje, majice i kačketi najjednostavniji su način upozoravanja vojnika na opasnosti od mina.

    Žrtve u IFOR-u i SFOR-u

  I am Mine AwareNatpis na leđima MICC MA majica

  Mine MapNa ovoj karti evidentirana su 18.297 minska polja iz ratnog perioda

  Godina Poginuli Povrijeđeni
  1995-2010 14 133

  Zadnji minski incident sa vojnicima međunarodnih snaga desio se 14. jula 2001. godine.

  Landmines

  Mine: skriveni neprijatelj

   

  “Svijest o postojanju opasnosti od mina mora biti sveprisutna”