EUFOR logo
test

Obuka o opasnostima od mina (MAT) - Bosanski jezik

Linkovi:

Odjel za koordinaciju informacija o minama (MICC)

Obuka o rizicima od mina (MRE)

Promotivni posteri

MICC Logo

“Obuka o opasnostima od mina je obrazovni proces koji omogućava da se kroz usvajanje savjesnog ponašanja smanji broj vojnika poginulih i povrijeđenih zbog mina i NUS-a.”

Members of EUFOR on MAT

Members of EUFOR on MAT

Members of EUFOR on MAT

Members of EUFOR on MATPripadnici EUFOR-a na obuci o opasnosti od mina (MAT)

MinePROM 1: većina žrtava od mina u BiH aktivirali su ovu ubojicu od 3 kg

Ova strana također na::

Engleskom

Hrvatskom

Српском

MAT - Obuka o opasnostima od mina (MAT) koju provodi MICC podijeljena je u tri dijela (A, B i C), a svi pripadnici NATO-a i EUFOR-a obavezni su je pohađati u predviđenim terminima.
Naša obuka sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela koji polaznicima omogućavaju da shvate složenost situacije i nivo zagađenosti BiH minama i NUS-om.
Također, obučavamo i pripadnike protuminskih timova iz raznih zemalja čije jedinice su dio EUFOR-a za instruktore za opasnosti od mina. Po završenoj obuci, oni stiču ovlaštenje za obuku svojih kolega vojnika o opasnostima od mina.

KARTE minske zagađenosti vrlo su važne za svijest o opasnostima od mina i vrijedan radni alat za naše vojnike. Karte obuhvataju sve poznate informacije koje je BiHMAC dostavio o minskim poljima u BiH, a moguće ih je dobiti po zahtjevu.

Promotivni materijal: MICC posteri, šolje, majice i kačketi najjednostavniji su način upozoravanja vojnika na opasnosti od mina.

  Žrtve u IFOR-u i SFOR-u

I am Mine AwareNatpis na leđima MICC MA majica

Mine MapNa ovoj karti evidentirana su 18.297 minska polja iz ratnog perioda

Godina Poginuli Povrijeđeni
1995-2010 14 133

Zadnji minski incident sa vojnicima međunarodnih snaga desio se 14. jula 2001. godine.

Landmines

Mine: skriveni neprijatelj

 

“Svijest o postojanju opasnosti od mina mora biti sveprisutna”

 

 

Share
>