Friday Jul 25

Vojna operacija EU u Bosni i Hercegovini
(Operacija EUFOR ALTHEA)

Ažurirano: studenog 2013.

Opći podaci o misiji

Vojna operacija EUFOR ALTHEA u Bosni i Hercegovini (BiH) pokrenuta je 2. prosinca 2004. godine i od tada doprinosi očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH. Odluka o pokretanju operacije ALTHEA uslijedila je nakon odluke NATO-a da okonča misiju SFOR-a, te usvajanja Rezolucije 1575 Vijeća sigurnosti UN, kojom se odobrava razmještaj vojnih snaga EU u BiH. Europska unija je, sukladno Poglavlju VII Povelje UN, razmjestila 7.000 svojih vojnika u okviru operacije ALTHEA, kako bi osigurala kontinuirano poštivanje Daytonsko-pariskog sporazuma i doprinijela sigurnom i stabilnom okruženju u BiH. Operacija ALTHEA provodi se uz oslanjanje na materijalne i ljudske resurse NATO-a, na temelju sporazuma “Berlin plus”.

Mandat i ciljevi
Nakon odluke Vijeća EU iz prosinca 2006., EUFOR je reorganiziran u više navrata, a posljednji put u rujnu 2012. godine. Sada broji oko 600 vojnika u Bosni i Hercegovini, kojima potporu pružaju pričuvne snage izvan BiH. EUFOR i dalje nastavlja djelovati sukladno svom mandatu za provedbu mira na temelju Poglavlja VII Povelje UN, kao što se navodi u rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a br.: 1575 (2004. g.), 1639 (2005. g.), 1722 (2006. g.), 1785 (2007. g.), 1845 (2008. g.), 1895 (2009. g.), 1945 (2010. g.), 2019 (2011. g.) i 2074 (2012. g.). Vijeće sigurnosti ponovo je produžilo mandat u studenome 2013. g. (Rezolucija br. 2123).

Glavni ciljevi operacije ALTHEA su:

  • pružiti potporu naporima BiH u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH.
  • pružiti potporu Ministarstvu obrane BiH i Oružanim snagama BiH u osposobljavanju i obuci.

EUFOR pruža potporu u izvršenju izvjesnog broja zadaća koji su iz nadležnosti operacije ALTHEA prenesene na domaće vlasti, kao na primjer: protuminske aktivnosti, vojna i civilna kontrola kretanja oružja i streljiva, te upravljanje oružjem i streljivom i skladištima oružja i streljiva.

EUFOR nastavlja pružati aktivnu potporu Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u traganju za osobama optuženim za ratne zločine, pritom jasno naglašavajući da odgovornost za punu suradnju sa MKSJ leži na vlastima BiH.

Višenacionalna manevarska bojna smještena je u Sarajevu, a EUFOR je i dalje nazočan na području cijele zemlje preko timova za vezu i promatranje (LOT timovi). Višenacionalnu manevarsku bojnu sa sjedištem u bazi Butmir čine vojnici iz Austrije, Turske i Mađarske. EUFOR zadržava sposobnost da odgovori na bilo kakve sigurnosne izazove na području cijele zemlje.

Zapovjednik operacije ALTHEA je general Sir Richard Shirreff (Velika Britanija). Pod okriljem Vijeća EU, Povjerenstvo EU za politiku i sigurnost vrši političku kontrolu i daje strateške upute operaciji.

U kontekstu ukupnih nastojanja EU u Bosni i Hercegovini, Vijeće EU je u studenom 2009. g. ponovo potvrdilo da operacija ALTHEA ostaje važan dio sveobuhvatnih napora EU u BiH na pružanju potpore političkom procesu, čiji je cilj omogućiti BiH da, uz neophodne reforme, nastavi svoj put ka integraciji u Europsku uniju. Vijeće je konstatiralo da je sigurnosna situacija u BiH i dalje stabilna bez obzira na težak politički ambijent.

Dana 25. listopada 2010. godine, Vijeće EU potvrdilo je opredjeljenje EU za:

  • Nastavak izvršne vojne uloge u potpori naporima BiH da se održi sigurno i stabilno okruženje, a na temelju mandata koji su odobrili UN.
  • Nastavak neizvršne misije pružanja pomoći u oblasti osposobljavanja i obuke, a na temelju dostignuća operacije ALTHEA.
  • Vijeće se suglasilo da se vrši redovita analiza operacije, uzimajući u obzir situaciju na terenu.

ČINJENICE I BROJKE

Područje: Bosna i Hercegovina
Sjedište: Sarajevo (baza Butmir)
Početak operacije: 2. prosinac 2004.
Šef misije: Zapovjednik EU operacije Althea je general General Sir Adrian John Bradshaw(Velika Britanija);
Od 6. prosinca 2011. g. zapovjednik Snaga EU je general-bojnik Dieter Heidecker (Austrija).
Broj vojnika u misiji: 600
Proračun misije: Zajednički troškovi iznose 10,3 miliona eura, a sredstva su osigurana kroz sudjelovanje zemalja članica EU u financijskom mehanizmu (Athena) na temelju BDP-a.
Države sudionice u misiji: 17 zemalja članica EU, Albanija, Čile, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Švicarska i Turska

Share
kadıköy evden eve nakliyat kağıthane evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat küçükçekmece evden eve nakliyat maltepe evden eve nakliyat maslak evden eve nakliyat suadiye evden eve nakliyat sultangazi evden eve nakliyat ev eşyası depolama pendik evden eve nakliyat
aşk büyüsü medyum bağlama büyüsü kepenk akyazı haber