EUFOR logo
test Techno 295 Interior Design Ideas
 • 2015 Ombre Hair Styles Colorful Living Room Designs
 • test

  Vojna operacija EU u Bosni i Hercegovini
  (Operacija EUFOR ALTHEA)

  Ažurirano: kolovoza 2014.

  Opći podaci o misiji

  Vojna operacija EUFOR ALTHEA u Bosni i Hercegovini (BiH) pokrenuta je 2. prosinca 2004. godine i od tada doprinosi očuvanju sigurnog i stabilnog ozračja u BiH. Odluka o pokretanju operacije ALTHEA uslijedila je nakon odluke NATO-a da okonča misiju SFOR-a, te usvajanja Rezolucije 1575 Vijeća sigurnosti UN, kojom se odobrava razmještaj vojnih snaga EU u BiH. Europska unija je u okviru operacije ALTHEA prvobitno razmjestila 7.000 svojih vojnika, kako bi osigurala kontinuirano poštivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i doprinijela sigurnom i stabilnom ozračju u BiH. Operacija ALTHEA provodi se uz oslanjanje na materijalne i ljudske resurse NATO-a, na temelju sporazuma “Berlin plus”.

  Mandat i ciljevi
  Iako je zbog poboljšanja sigurnosne situacije operacija ALTHEA izmijenjena četiri puta, posljednji put u rujnu 2012. godine, ona nastavlja djelovati sukladno svom mandatu za provedbu mira na osnovu Poglavlja VII Povelje UN, kako je navedeno u Rezoluciji 2123 Vijeća sigurnosti UN (2013. g.).

  Glavni ciljevi operacije ALTHEA su:

  • pružanje potpore OS BiH u osposobljavanju i obuci,
  • pružanje potpore BiH pri održavanju sigurnog i stabilnog ozračja u BiH i
  • pružanje potpore ukupnim nastojanjima i sveobuhvatnoj strategiji EU za BiH.

  EUFOR prati i pruža potporu domaćim vlastima u izvršenju zadaća koje proistječu iz Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH (“Dejtonski sporazum”), kao na primjer: protuminske aktivnosti, vojna i civilna kontrola kretanja oružja, streljiva i eksplozivnih materijala, te upravljanje skladištima oružja i streljiva.

  EUFOR je i dalje nazočan na području cijele zemlje preko svojih timova za vezu i osmatranje (LOT timovi). Manevarske postrojbe, koje su stacionirane u bazi Butmir u Sarajevu, čine vojnici iz Austrije, Turske i Mađarske. Obzirom da operacija ALTHEA djeluje na temelju sporazuma “Berlin plus”, zapovjednik operacije je general sir Adrian Bradshaw (Ujedinjeno Kraljevstvo), koji je također i dozapovjednik Savezničih snaga za Europu (NATO).

  Pod okriljem Vijeća EU, Povjerenstvo za politiku i sigurnost EU vrši političku kontrolu i daje strateške smjernice za operaciju. Svojom nazočnošću u zemlji i davanjem potpore domaćim vlastima, EUFOR i dalje predstavlja važan i vidljiv dio napora koje EU ulaže kako bi pomogla BiH na putu ka članstvu u EU.

  ČINJENICE I BROJKE

  Područje: Bosna i Hercegovina
  Sjedište: Sarajevo (baza Butmir)
  Početak operacije: 2. prosinca 2004.
  Šef misije: Zapovjednik EU operacije Althea je general General Sir Adrian John Bradshaw(Velika Britanija);
  Od 6. prosinca 2011. g. zapovjednik Snaga EU je general-bojnik Dieter Heidecker (Austrija).
  Broj vojnika u misiji: 600
  Proračun misije: Zajednički troškovi iznose 10,3 miliona eura, a sredstva su osigurana kroz sudjelovanje zemalja članica EU u financijskom mehanizmu (Athena) na temelju BDP-a.
  Države sudionice u misiji: 17 zemalja članica EU
  Pet partnerskih zemalja: Albanija, Čile, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Švajcarska i Turska