EUFOR logo
test

Vojna operacija EU u Bosni i Hercegovini
(Operacija EUFOR ALTHEA)

Ažurirano: 15. januara 2015.

Istorijat misije
Vojna operacija “Altea” u Bosni i Hercegovini (BiH) pokrenuta je 2. decembra 2004. i otada doprinosi održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH. Operacija “Altea” pokrenuta je nakon odluke NATO-a da okonča operaciju SFOR-a i usvajanja Rezolucije 1575 Vijeća sigurnosti UN, kojom je odobreno raspoređivanje snaga EU (EUFOR) u BiH. Prvobitno je EU rasporedila 7000 vojnika u okviru operacije “Altea”, s ciljem da se osigura kontinuirano poštivanje odredbi Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i doprinese sigurnom i stabilnom okruženju. Operacija “Altea” provodi se uz oslonac na sredstva i kapacitete NATO-a u skladu sa aranžmanom "Berlin plus".

Mandat i ciljevi
Zbog poboljšanja sigurnosne situacije operacija “Altea” restruktuirana je četiri puta, a posljednji put je to bilo u septembru 2012. g.. Bez obzira na to i dalje djeluje u skladu sa svojim mandatom za provedbu mira prema odredbama Poglavlja VII Povelje UN, kako je to i precizirano u najnovijoj Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN broj 2183, iz 2014.g.

Glavni ciljevi operacije ALTHEA su:

  • Osigurati osposobljavanje i obuku Oružanim snagama Bosne i Hercegovine
  • Podržati napore BiH na održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH
  • Podržati sveobuhvatnu strategiju EU za BiH

Operacija “Altea” prati aktivnosti lokalnih vlasti i pruža im podršku u izvršavanju zadataka koji proističu iz Općeg okvirnog sporazuma za mir (Dejtonskog sporazuma), kao što su: protuminske aktivnosti, vojna i civilna kontrola kretanja oružja, municije i eksplozivnih materija, kao i upravljanje lokacijama za skladištenje oružja i municije.

Operacija “Altea” je preko svojih timova za vezu i osmatranje (LOT) prisutna u cijeloj zemlji. U sastavu manevarskih jedinica, smještenih u bazi “Butmir” u Sarajevu, su vojnici iz Austrije, Mađarske i Turske.

Operacija “Altea” funkcionira pod aranžmanom "Berlin plus", pa je operativni komandant general sir Adrijan Džon Bradšo (UK), koji je također i zamjenik vrhovnog komandanta savezničkih snaga u Europi (NATO). Politički i sigurnosni komitet EU, pod vodstvom Vijeća EU, vrši političku kontrolu i daje strateške smjernice za operaciju.

Svojim prisustvom u zemlji i podrškom koju pruža lokalnim vlastima, EUFOR i dalje daje važan i vidljiv doprinos naporima EU da pomogne BiH na njenom putu ka članstvu u EU.

ČINJENICE I BROJKE

Područje: Bosna i Hercegovina
Sjedište: Sarajevo (baza Butmir)
Početak operacije: 2. decembar 2004.
Šef misije: Komandant EU operacije Althea je general sir Adrian John Bradshaw (Ujedinjeno Kraljevstvo)
Od 17. decembra 2014. g., komandant Snaga EU je generalmajor Johann Luif (Austrija)
Broj vojnika u misiji: 600
Budžet misije: Zajednički troškovi iznose 14 miliona eura, a sredstva su osigurana kroz sudjelovanje zemalja članica EU (osim Danske).
Zemlje učesnice u misiji: 17 zemalja članica EU
Pet partnerskih zemalja: Albanija, Čile, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Švajcarska i Turska
www.euforbih.org

PDF datoteka...

Share
>