Article Index

Ministri BiH sa zapovjednikom EUFOR-a na deminerskoj lokaciji
Zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Reinhard Trischak imao je danas zadovoljstvo da na deminerskoj lokaciji nedaleko Kalesije, 120 km sjeverno od Sarajeva, bude domaćin ministrima BiH i predstavnicima BHMAC-a. Delegacija je sletjela helikopterom EUFOR-a nedaleko Tuzle i imala priliku da nazoči deminerskim operacijama.
Ministrica civilnih poslova Ankica Gudeljević i ministar obrane Sifet Podžić dan su proveli u društvu Saše Obradovića, ravnatelja Centra za uklanjanje mina u BiH. EUFOR-ov stručnjak za deminiranje i eksplozivna sredstva pukovnik Markus Haider objasnio je da je sustav deminiranja putem metode vraćanja zemljišta, koja se koristi da se od mina očisti 928 km² koliko se procjenjuje da ih je preostalo u zemlji, brži od ranije korištenih strategija.
EUFOR-ova uloga u deminiranju sada je obučavanje i savjetovanje, a bosanskohercegovačke agencije na teren šalju svoje ekspertske timove kako bi od mina očistili ugrožena područja. Međunarodni donatori daju doprinos humanitarnom deminiranju u BiH tako što osiguravaju uređaje za detekciju i tešku mehanizaciju. Ograničenja zbog pandemije COVID-19 znatno su otežala deminerske aktivnosti ove godine, a EUFOR planira da s početkom nove školske godine u rujnu ponovo aktivira Timove za obrazovanje o opasnostima od mina.
Zapovjednik EUFOR-a je izjavio: „Vraćanje zemljišta predstavlja budućnost uklanjanja i uništavanja starih mina i podupire naš trajni napredak ka sigurnom okruženju. Ograničenja zbog COVID-a spriječila su ove aktivnosti tijekom nekoliko mjeseci, tako da ovaj nastavak deminerskih aktivnosti svima pokazuje smjer u kome se trebamo kretati.“
U BiH je trenutno aktivno 478 deminerskih projekata vraćanja zemljišta, a procjena je da je njima obuhvaćeno 182.000 mina. Primjenom ovog pristupa deminiranju skratit će se ukupno vrijeme potrebno za deminiranje, a financijska sredstva koja stoje na raspolaganju bit će učinkovitije upotrijebljena.