Article Index

Reakcija na izjave date na svečanom obilježavanju Dana bivše Vojske RS i Dana 3. pješačke pukovnije Oružanih snaga BiH u Banjoj Luci 12. svibnja 2019.
EUFOR nastavlja djelovati u skladu sa svojim mandatom iz članka VII Povelje Ujedinjenih naroda i pružati potporu domaćim vlastima, uključujući i OS BiH, na održavanju sigurnog i stabilnog ozračja za sve ljude Bosne i Hercegovine.
Oružane snage Bosne i Hercegovine (OS BiH) osnovane su u skladu sa Zakonom o obrani (2005. godine), koji su jednoglasno usvojile tadašnje vladajuće partije u bh. Parlamentarnoj skupštini.
EUFOR vjeruje kako su izjave kojim se podrivaju OS BiH i njihov pravni status jedinstvene i ujedinjene vojne sile države Bosne i Hercegovine kontraproduktivne i treba ih izbjegavati.
Oružane snage Bosne i Hercegovine sačinjavaju ljudi iz reda tri konstitutivna naroda i ostalih. Oni rade za i u ime svih naroda BiH i na taj način doprinose otpornosti Bosne i Hercegovine.
Nakon uspješnog završetka EUFOR-ovog programa za osposobljavanje i obuku 2018. godine, OS BiH su se transformirale i od onoga kome se pruža sigurnost postale onaj koji je pruža. OS BiH imaju redovite zajedničke i kolektivne vježbe obuke sa EUFOR-om, što pokazuje njihovu spremnost za sudjelovanje u operacijama potpore miru. OS BiH također igraju važnu ulogu u pružanju potpore kapacitetima civilnih vlasti koji pomažu u slučaju prirodnih nesreća i katastrofa.
EUFOR je ponosan na svoju suradnju sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i odbacuje sve izjave ili aktivnosti koje bi mogle podijeliti ovu organizaciju i ugroziti uspjeh koji su OS BiH postigle na stvaranju jedinstvene državne vojne sile, koja je stekla međunarodno poštovanje i koja predstavlja sve ljude Bosne i Hercegovine.