Article Index

EUFOR continues to act under its UN Charter Article VII mandate to support the local authorities, which includes the AFBiH, in maintaining a safe and secure environment for all people of Bosnia and Herzegovina.

The Armed Forces of Bosnia and Herzegovina (AFBiH) were formed by a Law on Defence (2005) which was enacted unanimously at the BiH Parliamentary Assembly by ruling parties at the time.

EUFOR believes that any statements which serve to undermine the AFBiH and their legal status as the single, united, military force of the state of Bosnia and Herzegovina are counter-productive and should be avoided.

The AFBiH is made up of people from all 3 constituent peoples and others. They work for, and on behalf of, all peoples of BiH, thus contributing to the resilience of Bosnia and Herzegovina.

The AFBiH has transformed from a security consumer, to a security provider following the successful conclusion EUFOR’s Capacity Building and Training programme in 2018. AFBiH regularly trains in combined and collective exercises with EUFOR which displays its readiness for involvement in Peace Support Operations. The AFBiH also plays an important role in supporting the disaster relief capacities of the civilian authorities.

EUFOR is proud of its association with AFBiH and rejects any statements or activities that could divide this organization and jeopardize the success that AFBiH has achieved in terms of providing a single, state-level, and internationally respected, military force, which represents all people of Bosnia and Herzegovina.


Reakcija na izjave date na svečanom obilježavanju Dana bivše Vojske RS i Dana 3. pješadijskog puka Oružanih snaga BiH u Banjoj Luci 12. maja 2019.
EUFOR nastavlja djelovati u skladu sa svojim mandatom iz člana VII Povelje Ujedinjenih nacija i pružati podršku domaćim vlastima, uključujući i OS BiH, na održavanju sigurnog i stabilnog okruženja za sve ljude Bosne i Hercegovine. Oružane snage Bosne i Hercegovine (OS BiH) osnovane su u skladu sa Zakonom o odbrani (2005. godine), koji su jednoglasno usvojile tadašnje vladajuće partije u bh. Parlamentarnoj skupštini.
EUFOR vjeruje da su izjave kojim se podrivaju OS BiH i njihov pravni status jedinstvene i ujedinjene vojne sile države Bosne i Hercegovine kontraproduktivne i treba ih izbjegavati.
Oružane snage Bosne i Hercegovine sačinjavaju ljudi iz reda tri konstitutivna naroda i ostalih. Oni rade za i u ime svih naroda BiH i na taj način doprinose otpornosti Bosne i Hercegovine.
Nakon uspješnog završetka EUFOR-ovog programa za osposobljavanje i obuku 2018. godine, OS BiH su se transformirale i od onoga kome se pruža sigurnost postale onaj koji je pruža. OS BiH imaju redovne zajedničke i kolektivne vježbe obuke sa EUFOR-om, što pokazuje njihovu spremnost za učešće u operacijama podrške miru. OS BiH također igraju važnu ulogu u pružanju podrške kapacitetima civilnih vlasti koji pomažu u slučaju prirodnih nesreća i katastrofa.
EUFOR je ponosan na svoju suradnju sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i odbacuje sve izjave ili aktivnosti koje bi mogle podijeliti ovu organizaciju i ugroziti uspjeh koji su OS BiH postigle na stvaranju jedinstvene državne vojne sile, koja je stekla međunarodno poštovanje i koja predstavlja sve ljude Bosne i Hercegovine


Reakcija na izjave date na svečanom obilježavanju Dana bivše Vojske RS i Dana 3. pješačke pukovnije Oružanih snaga BiH u Banjoj Luci 12. svibnja 2019.
EUFOR nastavlja djelovati u skladu sa svojim mandatom iz članka VII Povelje Ujedinjenih naroda i pružati potporu domaćim vlastima, uključujući i OS BiH, na održavanju sigurnog i stabilnog ozračja za sve ljude Bosne i Hercegovine.
Oružane snage Bosne i Hercegovine (OS BiH) osnovane su u skladu sa Zakonom o obrani (2005. godine), koji su jednoglasno usvojile tadašnje vladajuće partije u bh. Parlamentarnoj skupštini.
EUFOR vjeruje kako su izjave kojim se podrivaju OS BiH i njihov pravni status jedinstvene i ujedinjene vojne sile države Bosne i Hercegovine kontraproduktivne i treba ih izbjegavati.
Oružane snage Bosne i Hercegovine sačinjavaju ljudi iz reda tri konstitutivna naroda i ostalih. Oni rade za i u ime svih naroda BiH i na taj način doprinose otpornosti Bosne i Hercegovine.
Nakon uspješnog završetka EUFOR-ovog programa za osposobljavanje i obuku 2018. godine, OS BiH su se transformirale i od onoga kome se pruža sigurnost postale onaj koji je pruža. OS BiH imaju redovite zajedničke i kolektivne vježbe obuke sa EUFOR-om, što pokazuje njihovu spremnost za sudjelovanje u operacijama potpore miru. OS BiH također igraju važnu ulogu u pružanju potpore kapacitetima civilnih vlasti koji pomažu u slučaju prirodnih nesreća i katastrofa.
EUFOR je ponosan na svoju suradnju sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i odbacuje sve izjave ili aktivnosti koje bi mogle podijeliti ovu organizaciju i ugroziti uspjeh koji su OS BiH postigle na stvaranju jedinstvene državne vojne sile, koja je stekla međunarodno poštovanje i koja predstavlja sve ljude Bosne i Hercegovine.


Реакција на изјаве дате на свечаном обиљежавању Дана бивше Војске РС и Дана 3. пјешадијског пука Оружаних снага БиХ у Бањој Луци 12. маја 2019.
ЕУФОР наставља да дјелује у складу са својим мандатом из члана VII Повеље Уједињених нација и пружа подршку домаћим властима, укључујући и ОС БиХ, на одржавању сигурног и безбједног окружења за све људе Босне и Херцеговине.
Оружане снаге Босне и Херцеговине (ОС БиХ) основане су у складу са Законом о одбрани (2005. године), који су једногласно усвојиле тадашње владајуће партије у бх. Парламентарној скупштини.
ЕУФОР вјерује да су изјаве којим се подривају ОС БиХ и њихов правни статус јединствене и уједињене војне силе државе Босне и Херцеговине контрапродуктивне и да их треба избјегавати.
Оружане снаге Босне и Херцеговине сачињавају људи из реда три конститутивна народа и осталих. Они раде за и у име свих народа БиХ и на тај начин доприносе отпорности Босне и Херцеговине.
Након успјешног завршетка ЕУФОР-овог програма за оспособљавање и обуку 2018. године, ОС БиХ су се трансформисале и од онога коме се пружа безбједност постале онај који је пружа. ОС БиХ имају редовне заједничке и колективне вјежбе обуке са ЕУФОР-ом, што показује њихову спремност за учешће у операцијама подршке миру. ОС БиХ такође играју важну улогу у пружању подршке капацитетима цивилних власти који помажу у случају природних несрећа и катастрофа.
ЕУФОР је поносан на своју сарадњу са Оружаним снагама Босне и Херцеговине и одбацује све изјаве или активности које би могле подијелити ову организацију и угрозити успјех који су ОС БиХ постигле на стварању јединствене државне војне силе, која је стекла међународно поштовање и која представља све људе Босне и Херцеговине.