Article Index

Memorandum o razumijevanju između EUFOR-a i Kantonalne bolnice Zenica
U utorak, 22. januara 2019, potpisan je važan Memorandum o razumijevanju između Kantonalne bolnice Zenica i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Komandant EUFOR-a generalmajor Martin Dorfer i direktor Kantonalne bolnice Zenica dr Rasim Skomorac potpisali su ovaj Memorandum o razumijevanju kako bi formalno potvrdili postignuti dogovor.
Nakon potpisivanja Memoranduma, komandant EUFOR-a je izjavio: "Uistinu sam zadovoljan zbog današnjeg potpisivanja Memoranduma o razumijevanju i radujem se budućoj saradnji između EUFOR-a i Kantonalne bolnice Zenica".
Svrha ovog Memoranduma o razumijevanju je formaliziranje dogovora između EUFOR-a i Kantonalne bolnice Zenica o uvjetima pod kojima će osoblju EUFOR-a biti pružene zdravstvene usluge i evakuacija u hitnim slučajevima.
Govoreći o uslugama koje će Kantonalna bolnica Zenica pružati EUFOR-u, dr Skomorac je rekao: "Nadam se da ćete vi biti zadovoljni našim uslugama, a ja se radujem razmjeni znanja tokom našeg zajedničkog rada".
Ovaj Memorandum o razumijevanju se uspostavlja kako bi se prilikom hitnih medicinskih slučajeva osigurao pristup helikopteru i potrebna specijalistička zdravstvena pomoć.
EUFOR i Kantonalna bolnica Zenica će redovno izvoditi vježbu kako bi bili sigurni da su obje organizacije potpuno spremne da djeluju u hitnim slučajevima.