Article Index

On 9th May 2017 EUFOR and the EU Special Representative in BiH, in cooperation with the Armed Forces of BiH, conducted a ceremony at the Army Hall in Sarajevo to celebrate Europe Day. COMEUFOR Major General Anton Waldner and EUSR Ambassador Lars-Gunnar Wigemark presided over the parade which consisted of troops from EUFOR, the Armed Forces BiH and the AFBiH Band. The theme of the event was “Sustainable Stability”.

The event highlights the close cooperation between the EU and BiH, especially between EUFOR, its Troop Contributing Nations and the AFBiH. It shows the mutual support and respect that exists between them in working together for peace, security, stability and a more prosperous future. The event was attended by Mr. Sifet Podžić, Joint Committee on Defence and Security of BiH; Mr. Boško Šiljegović, Parliamentary Military Commissioner of BiH; H.E. Dr. Valentin Inzko, the High Representative in BiH; Major General Senad Mašović, Deputy Chief of the Joint Staff Resources; delegates from BiH and the EU and representatives from other nations.

The ceremony outside Army Hall in Sarajevo consisted of a fly-past by helicopters and aircraft from EUFOR and the AFBiH, the laying of an EU Wreath and speeches by the EUSR and COMEUFOR. It was followed by a VIP Reception in the Army Hall.

alt

COMEUFOR said “Today’s ceremony was conducted, not only to mark Europe Day but also to commemorate our fallen soldiers who lost their lives in the pursuit of peace here in Bosnia and Herzegovina. By its presence, EUFOR helps in the achievement of a Sustainable Stability in this country and we remain committed to the Capacity Building and Training of the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina.”

The EUSR stated: “The EU institutions are here to support and assist, but the main effort and the call for reforms has to come from within. Everybody has a stake and responsibility in this process of moving towards the EU, including the citizens who hold their leaders accountable.” He further commented: “There is now solid ground to continue the reforms and the positive dynamics. A lot has been achieved, and the onward movement of BiH, focusing on real concrete improvements to citizens' lives, towards EU membership needs to be maintained.” He also said that good governance and progress in the Rule of Law would require peace and stability, which were the reason for EUFOR’s presence and reminded the audience that the European Union was fundamentally a peace project.

Europe Day is an annual event and for EUFOR this was only the second time that an EUSR and EUFOR-led, AFBiH supported, event has occurred in Sarajevo to mark the occasion. Whilst the event took place on Europe Day it is only one of many events that will be conducted in BiH, by the EUSR, during the month of May.

Photo gallery...

Spokesperson: Lt Cdr M Fitzpatrick RN
Office:00387 (0) 3349 5216
Mobile:00387 (0)66 914 666
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Public Affairs Office: Mrs Elma Robovic
Office: 00387 (0)33 495 393
Mobile: 00387 (0) 61 219 097
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Obilježavanje Dana Evrope u Sarajevu
Dana 9. maja 2017. godine, EUFOR i specijalni predstavnik EU u BiH u saradnji sa Oružanim snagama BiH održali su svečanost u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu kako bi obilježili Dan Evrope. Komandant EUFOR-a general-major Anton Waldner i specijalni predstavnik EU ambasador Lars-Gunnar Wigemark predvodili su vojnu paradu u kojoj su učestvovali vojnici iz EUFOR-a i Oružanih snaga BiH, uključujući i Vojni orkestar Oružanih snaga BiH. Tema manifestacije bila je “Održiva stabilnost”.
Ovom manifestacijom se ističe tijesna saradnja između EU i BiH, posebno između EUFOR-a i zemalja učesnica u njegovoj misiji i OS BiH. Pokazuje se uzajamna podrška i uvažavanje koje iskazuju jedni drugima dok zajedno rade za mir, sigurnost, stabilnost i preosperitetniju budućnost. Manifestaciji su prisustvovali g. Sifet Podžić, predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, g. Boško Šiljegović, parlamentarni vojni povjerenik BiH, NJ.E. dr. Valentin Inzko, visoki predstavnik u BiH, general-major Senad Mašović, zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse, predstavnici BiH, EU i drugih zemalja.
Svečanost održana ispred Doma Oružanih snaga BiH u Sarajevu sastojala se od preleta helikoptera i aviona EUFOR-a i OS BiH, polaganja vijenca EU i govora specijalnog predstavnika EU i komandanta EUFOR-a. Nakon toga je u Doma Oružanih snaga BiH priređen prijem za visoke zvanice.
Komandant EUFOR-a izjavio je: “Današnja svečanost održana je ne samo da bismo obilježili Dan Evrope, nego i odali počast našim palim vojnicima koji su dali svoje živote za mir u Bosni i Hercegovini. Svojim prisustvom EUFOR pomaže da se postigne održiva stabilnost u Bosni i Hercegovini i mi ostajemo posvećeni pružanju pomoći Oružanim snagama Bosne i Hercegovine pri osposobljavanju i obuci.
Specijalnig predstavnik EU izjavio je: “Institucije EU su ovdje kako bi pružile podršku i pomoć, ali glavni napor i poziv na reforme mora doći sa domaćeg terena. Svako ima udio i odgovornost u procesu kretanja ka EU, pa i građani koji smatraju svoje vođe odgovornima.” Zatim je dodao: “Sada postoji pogodno tlo za nastavak reformi i pozitivne pomake. Mnogo je postignuto i potrebno je održavati napredovanje BiH prema članstvu u EU i usredotočiti se na stvarno i konkretno poboljšanje života građana. Također je rekao kako su za dobro upravljanje i napredak u vladavini prava potrebni mir i stabilnost, što je i razlog prisustva EUFOR-a i podsjetio prisutne na to da je Evropska Unija i nastala kao mirovni projekat.”
Dan Evrope obilježava se svake godine, a ovo je tek drugi put da se ova manifestacija pod vodstvom specijalnog predstavnika EU i EUFOR-a i uz podršku OS BiH održava u Sarajevu. Manifestacija održana na sam Dan Evrope samo je jedna od mnogih koje će u BiH organizirati specijalni predstavnik EU tokom mjeseca maja.


Obilježavanje Dana Europe u Sarajevu
Dana 9. svibnja 2017. godine, EUFOR i specijalni predstavnik EU u BiH u suradnji sa Oružanim snagama BiH održali su svečanost u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu kako bi obilježili Dan Europe. Zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Anton Waldner i specijalni predstavnik EU, veleposlanik Lars-Gunnar Wigemark, predvodili su vojnu paradu u kojoj su sudjelovali vojnici iz EUFOR-a i Oružanih snaga BiH, uključujući i Vojni orkestar Oružanih snaga BiH. Tema manifestacije bila je “Održiva stabilnost”.
Ovom manifestacijom se podcrtava tijesna suradnja između EU i BiH, naročito između EUFOR-a i zemalja sudionica u njegovoj misiji i OS BiH. Pokazuje se uzajamna potpora i uvažavanje koje iskazuju jedni drugima dok zajedno rade za mir, sigurnost, stabilnost i prosperitetniju budućnost. Manifestaciji su nazočili g. Sifet Podžić, predsjedavajući Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH, g. Boško Šiljegović, parlamentarni vojni povjerenik BiH, NJ.E. dr. Valentin Inzko, visoki predstavnik u BiH, general-bojnik Senad Mašović, zamjenik načelnika Zajedničkog stožera OS BiH za resurse, predstavnici BiH, EU i drugih zemalja.
Svečanost održana ispred Doma Oružanih snaga BiH u Sarajevu sastojala se od preleta helikoptera i aviona EUFOR-a i OS BiH, polaganja vijenca EU i govora specijalnog predstavnika EU i zapovjednika EUFOR-a. Nakon toga u Doma Oružanih snaga BiH priređen je prijam za visoke uzvanike.
Zapovjednik EUFOR-a izjavio je: “Današnja svečanost održana je ne samo kako bismo obilježili Dan Europe, nego i odali počast našim palim vojnicima koji su dali svoje živote za mir u Bosni i Hercegovini. Svojom nazočnošću EUFOR pomaže da se postigne održiva stabilnost u Bosni i Hercegovini i mi ostajemo posvećeni pružanju pomoći Oružanim snagama Bosne i Hercegovine pri osposobljavanju i obuci.
Specijalni predstavnik EU izjavio je: “Institucije EU su ovdje kako bi pružile potporu i pomoć, ali glavni napor i poziv na reforme mora učiniti sama zemlja. Svatko ima svoj udio i odgovornost u procesu kretanja ka EU, pa i građani koji smatraju svoje vođe odgovornim.” Zatim je dodao: “Sada postoji pogodno tle za nastavak reformi i pozitivnih pomaka. Mnogo je postignuto ali se mora održavati kretanje BiH naprijed i prema članstvu u EU i usredotočiti se na stvarno i konkretno poboljšanje života građana. Također je rekao kako su za dobro upravljanje i napredak u vladavini prava potrebni mir i stabilnost, što je i razlog prisustva EUFOR-a podsjećajući prisutne na to da je Europska Unija i nastala kao mirovni projekt.”
Dan Europe obilježava se svake godine, a ovo je tek drugi put da se ova manifestacija pod vodstvom specijalnog predstavnika EU i EUFOR-a i uz potporu OS BiH održava u Sarajevu kako bi se obilježio ovaj dan. Manifestacija održana na sam Dan Europe samo je jedna od mnogih koje će u BiH organizirati specijalni predstavnik EU tijekom mjeseca svibnja.


Обиљежавање Дана Европе у Сарајеву
Дана 9. маја 2017. године, ЕУФОР и специјални представник ЕУ у БиХ у сарадњи са Оружаним снагама БиХ одржали су свечаност у Дому Оружаних снага БиХ у Сарајеву како би обиљежили Дан Европе. Командант ЕУФОР-а генерал-мајор Антон Bалднер и специјални представник ЕУ, амбасадор Ларс-Гунар Вигемарк, предводили су војну параду у којој су учествовали војници из ЕУФОР-а и Оружаних снага БиХ, укључујући и Војни оркестар Оружаних снага БиХ. Тема манифестације била је “Одржива стабилност”.
Овом манифестацијом се истиче блиска сарадња између ЕУ и БиХ, посебно између ЕУФОР-а и земаља учесница у његовој мисији и ОС БиХ. Показује се узајамна подршка и уважавање које исказују једни другима док заједно раде за мир, безбједност, стабилност и просперитетнију будућност. Манифестацији су присуствовали г. Сифет Поџић, предсједавајући Заједничке комисије за одбрану и безбједност, г. Бошко Шиљеговић, парламентарни војни повјереник, Њ.Е. др. Валентин Инцко, високи представник у БиХ, генерал-мајор Сенад Машовић, замјеник начелника Заједничког штаба ОС БиХ за ресурсе, представници БиХ, ЕУ и других земаља.
Свечаност одржана испред Дома Оружаних снага БиХ у Сарајеву састојала се од прелета хеликоптера и авиона ЕУФОР-а и ОС БиХ, полагања вијенца ЕУ и говора специјалног представника ЕУ и команданта ЕУФОР-а. Након тога је у Дому Оружаних снага БиХ приређен пријем за високе званице.
Командант ЕУФОР-а изјавио је: “Данашња свечаност одржана је не само да бисмо обиљежили Дан Европе, него и одали почаст нашим палим војницима који су дали своје животе за мир у Босни и Херцеговини. Својим присуством ЕУФОР помаже да се постигне одржива стабилност у Босни и Херцеговини и ми остајемо посвећени пружању помоћи Оружаним снагама Босне и Херцеговине при оспособљавању и обуци.
Специјални представник ЕУ изјавио је: “Институције ЕУ су овдје како би пружиле подршку и помоћ, али главни напор и позив на реформе мора доћи са домаћег терена. Свако има свој удио и одговорност у процесу кретања ка ЕУ, па и грађани који сматрају своје вође одговорним.” Затим је додао: “Сада постоји добар основ да се настави са реформама и позитивним помацима. Много је постигнуто и потребно је одржавати кретање БиХ напријед и према чланству у ЕУ и усмјерити се на стварно и конкретно побољшање живота грађана. Он је такође рекао да су за добро управљање и напредак владавине права потребни мир и стабилност, што је и разлог присуства ЕУФОР-а, подсјетивши окупљене да је Европска унија и настала као мировни пројект.”
Дан Европе обиљежава се сваке године, а ово је други пут да се ова манифестација под вођством специјалног представника ЕУ и ЕУФОР-а и уз подршку ОС БиХ одржава у Сарајеву. Манифестација одржана на сам Дан Европе једна је од многих које ће у БиХ организовати специјални представник ЕУ током мјесеца маја.