Major General Anton Waldner Assumes Position of Commander EUFOR in BiH

COMEUFOR: “I assure the population, the politicians and the international Organisations that EUFOR will remain a dependable, flexible and supportive partner”

On 28th March a Ceremony was held in the Helicopter Hanger at EUFOR HQ, Camp Butmir for the Change of Command of both the EUFOR Operation Commander and Force Commander positions. General Sir Adrian Bradshaw handed over to General Sir James Everard as the Operation Commander of EUFOR operation Althea in BiH. Major General Friedrich Schrötter handed over as Commander EUFOR, the Force Commander position in Sarajevo, to Major General Anton Waldner.

The EU Special Representative Lars-Gunnar Wigemark, the Chairman of the EU Military Committee General Mikhail Kostarakos, Joint Force Command Naples Chief of Staff and Head of European Union Command Element Lieutenant General Luciano Portolano and Chief of the Joint Staff of the Armed forces BiH Lieutenant General Anto Jeleć were in attendance.

Speaking at the ceremony General Everard said “I am pleased we have seen real progress here since 2004 and the start of Op Althea. These are however uncertain times. External influences at play in the wider Western Balkans region, and in BiH, have the potential to challenge progress. In the face of such challenges it is essential that we persevere together and demonstrate joint commitment to a persistently methodical approach and steady progress. In this necessary co-operation between politicians, leadership and the people of Bosnia-Herzegovina, in EUFOR you have no finer partner.”

Major General Anton Waldner Assumes Position of Commander EUFOR in BiH

Major General Waldner stated “19 Nations are still engaged in EUFOR. This shows the international will to contribute to the development of the country not only with words and money, but also with Soldiers and Civilians dedicated to spending part of their lives here to help. The tasks remain the same: capacity building of the AFBiH and contributing to a safe and secure environment. The executive mandate allows the significant reinforcement of the Force at short notice and I will not hesitate to call these reserve forces if they are required. I assure the population, the politicians and the international Organisations that EUFOR will remain a dependable, flexible and supportive partner.”

EUFOR Operation Althea is currently made up of soldiers from 14 EU member states and 5 partner nations. EUFOR contributes to the maintenance and stability of a Safe and Secure Environment in BiH and helps to promote a climate in which the peace process can continue.

Spokesperson: Lt Cdr M Fitzpatrick RN
Office:00387 (0) 3349 5216
Mobile:00387 (0)66 914 666
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Public Affairs Office: Mrs Elma Robovic
Office: 00387 (0)33 495 393
Mobile: 00387 (0) 61 219 097
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Photo gallery...


Generalmajor Anton Waldner preuzeo dužnost komandanta EUFOR-a u BiH
Komandant EUFOR-a: “Uvjeravam stanovništvo, političare i međunarodne organizacije da EUFOR ostaje pouzdan i fleksibilan partner na koga se može osloniti.”
Dana 28. marta, u helikopterskom hangaru Glavne komande EUFOR-a u bazi Butmir održana je svečana primopredaja dužnosti EUFOR-ovog operativnog komandanta i komandata snaga u BiH. General sir Adrian Bradshaw predao je dužnost operativnog komandanta EUFOR-a, operacija Althea, u BiH generalu sir Jamesu Everardu. Generalmajor Friedrich Schrötter predao je dužnost komandanta snaga EUFOR-a u Sarajevu generalmajoru Antonu Waldneru.
Svečanoj primopredaji dužnosti prisustvovali su specijalni predstavnik EU Lars-Gunnar Wigemark, predsjedavajući Vojnog komiteta EU general Mikhail Kostarakos, generalni direktor vojnog štaba EU generalpukovnik Luciano Portolano i načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnik Anto Jeleč.
U svom obraćanju tokom svečanosti, general Everard je izjavio: “Zadovoljstvo mi je što je od 2004. godine, kada je počela operacija ALTHEA, postignut stvarni napredak. Međutim, ovo su nesigurna vremena. Uticaji vanjskih faktora u širem području zapadnog Balkana i u BiH potencijalno mogu predstavljati izazov napretku. U svjetlu takvih izazova ključno je da ustrajemo zajedno i iskažemo zajedničku predanost istrajnom i metodičnom pristupu i kontinuiranom napretku. Za ovo je neophodna saradnja političara i zvaničnika i ljudi u BiH, a boljeg partnera od EUFOR-a nema.
Izjava generalmajor Waldnera: “Devetnaest država je i dalje angažirano u EUFOR-u. To pokazuje međunarodnu volju da se doprinese razvoju zemlje ne samo riječima i novcem već i vojnicima i civilima koji posvećuju dio svog života kako bi ovdje pomogli. Zadaci ostaju nepromijenjeni: osposobljavanje OS BiH i doprinos sigurnom i stabilnom okruženju. Izvršni mandat dozvoljava značajno pojačanje snaga u kratkom roku i ja neću oklijevati da pozovem rezervne snage ukoliko budu potrebne. Uvjeravam stanovništvo, političare i međunarodne organizacije da EUFOR ostaje pouzdan i fleksibilan partner na koga se može osloniti.¨
U EUFOR-ovoj operaciji “Althea” trenutno služe vojnici iz 14 zemalja-članica EU i pet partnerskih zemalja. EUFOR doprinosi održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH i pomaže stvaranju klime u kojoj se mirovni proces može nastaviti.


Generalbojnik Anton Waldner preuzeo dužnost zapovjednika EUFOR-a u BiH
Zapovjednik EUFOR-a: “Uvjeravam stanovništvo, političare i međunarodne organizacije da EUFOR ostaje pouzdan i fleksibilan partner na koga se može osloniti.”
Dana 28. ožujka, u helikopterskom hangaru Glavnog zapovjedništva EUFOR-a u bazi Butmir održana je svečana primopredaja dužnosti EUFOR-ovog operativnog zapovjednika i zapovjednika snaga u BiH. General sir Adrian Bradshaw predao je dužnost operativnog zapovjednika EUFOR-a, operacija Althea, u BiH generalu sir Jamesu Everardu. Generalbojnik Friedrich Schrötter predao je dužnost zapovjednika snaga EUFOR-a u Sarajevu generalbojniku Antonu Waldneru.
Svečanoj primopredaji dužnosti prisustvovali su specijalni predstavnik EU Lars-Gunnar Wigemark, predsjedavajući Vojnog komiteta EU general Mikhail Kostarakos, generalni direktor Vojnog stožera EU generalpukovnik Luciano Portolano i načelnik Zajedničkog stožera Oružanih snaga BiH generalpukovnik Anto Jeleč.
U svom obraćanju tijekom svečanosti, general Everard je izjavio: “Zadovoljstvo mi je što je od 2004. godine, kada je počela operacija ALTHEA, postignut stvarni napredak. Međutim, ovo su nesigurna vremena. Utjecaji vanjskih čimbenika u širem području zapadnog Balkana i u BiH potencijalno mogu predstavljati izazov napretku. U svjetlu takvih izazova ključno je da ustrajemo zajedno i iskažemo zajedničku predanost istrajnom i metodičnom pristupu i kontinuiranom napretku. Za ovo je neophodna suradnja političara i zvaničnika i ljudi u BiH, a boljeg partnera od EUFOR-a nema.
Izjava generalbojnika Waldnera: “Devetnaest država je i dalje angažirano u EUFOR-u. To pokazuje međunarodnu volju da se doprinese razvoju zemlje ne samo riječima i novcem već i vojnicima i civilima koji posvećuju dio svog života kako bi ovdje pomogli. Zadaće ostaju nepromijenjenei: osposobljavanje OS BiH i doprinos sigurnom i stabilnom okruženju. Izvršni mandat dozvoljava značajno pojačanje snaga u kratkom roku i ja neću oklijevati da pozovem pričuvne snage ukoliko budu potrebne. Uvjeravam stanovništvo, političare i međunarodne organizacije da EUFOR ostaje pouzdan i fleksibilan partner na koga se može osloniti.¨
U EUFOR-ovoj operaciji “Althea” trenutno služe vojnici iz 14 zemalja-članica EU i pet partnerskih zemalja. EUFOR doprinosi održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH i pomaže stvaranju klime u kojoj se mirovni proces može nastaviti.


Генерал-мајор Антон Валднер преузео дужност команданта ЕУФОР-а у БиХ
Командант ЕУФОР-а: “Увјеравам становништво, политичаре и међународне организације да ЕУФОР остаје поуздан и флексибилан партнер на кога се може ослонити.”
Дана 28. марта, у хеликоптерском хангару Главне команде ЕУФОР-а у бази Бутмир одржана је свечана примопредаја дужности ЕУФОР-овог оперативног команданта и команданта снага у БиХ. Генерал Адријан Бредшо предао је дужност оперативног команданта ЕУФОР-а, операција Алтеа, у БиХ генералу Џејмсу Еверарду. Генерал-мајор Фридрих Шретер предао је дужност команданта снага ЕУФОР-а у Сарајеву генерал-мајору Антону Валднеру.
Свечаној примопредаји дужности присуствовали су специјални представник ЕУ Ларс-Гунар Вигемарк, предсједавајући Војног комитета ЕУ генерал Михаил Костаракос, генерални директор Војног штаба ЕУ генерал-пуковник Лучано Портолано и начелник Заједничког штаба Оружаних снага БиХ генерал-пуковник Анто Јелеч.
У свом обраћању током свечаности, генерал Еверард је изјавио: “Задовољство ми је што је од 2004. године, када је почела операција АЛТЕА, постигнут стварни напредак. Међутим, ово су несигурна времена. Утицаји вањских фактора у ширем подручју западног Балкана и у БиХ потенцијално могу представљати изазов напретку. У свјетлу таквих изазова кључно је да устрајемо заједно и искажемо заједничку преданост истрајном и методичном приступу и континуираном напретку. За ово је неопходна сарадња политичара и званичника и људи у БиХ, а бољег партнера од ЕУФОР-а нема.
Изјава генерал-мајор Валднера: “Деветнаест држава је и даље ангажовано у ЕУФОР-у. То показује међународну вољу да се допринесе развоју земље не само ријечима и новцем већ и војницима и цивилима који посвећују дио свог живота како би овдје помогли. Задаци остају непромијењени: оспособљавање ОС БиХ и допринос безбједном и стабилном окружењу. Извршни мандат дозвољава значајно појачање снага у кратком року и ја нећу оклијевати да позовем резервне снаге уколико буду потребне. Увјеравам становништво, политичаре и међународне организације да ЕУФОР остаје поуздан и флексибилан партнер на кога се може ослонити.¨
У ЕУФОР-овој операцији “Алтеа” тренутно служе војници из 14 земаља-чланица ЕУ и пет партнерских земаља. ЕУФОР доприноси одржавању безбједног и стабилног окружења у БиХ и помаже стварању климе у којој се мировни процес може наставити.