Article Index

Zapovjednik EUFOR-a drži tiskovnu konferenciju u Sarajevu 24. ožujka
Zapovjednik EUFOR-a: “Potpora koju pruža EUFOR pokazuje posvećenost Europske unije Bosni i Hercegovini na njenom putu pristupanja Europskoj uniji.”
Dana 24. ožujka 2017. godine, zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Friedrich Schrötter održao je tiskovnu konferenciju u hotelu “Europe” u Sarajevu, na kojoj naglasio postignuća i izazove EUFOR-a u BiH. On predaje zapovjedništvo nad EUFOR-om operacija “Althea” na svečanosti koja će se upriličiti u utorak, 28. možujka, a u svojoj izjavi istaknuo je najveće uspjehe i poteškoće tijekom posljednjih 12 mjeseci.
Zapovjednik EUFOR-a je izjavio:
“Sukladno smjernicama Strateškog povjerenstva za NSIMES, OS BiH sada ostvaruju izuzetno dobar napredak u smanjivanju zaliha viška streljiva. Tijekom posljednjih 12 mjeseci uništeno je 2.626 tona streljiva. Treba posebice napomenuti da je brzo i efikasno riješeno pitanje 5.388 komada streljiva sa bijelim fosforom.
Sa druge strane, sa otprilike 18.000 tona sredstava koja se još uvijek nalaze u skladištima, ostalo je još mnogo posla da bi se zalihe svele na ciljanu količinu od oko 5.000 tona do kraja 2018. godine. Ministrica obrane Pendeš i njeno ministarstvo postigli su značajan napredak uključivanjem inventure naoružanja OS BiH u Master plan za NSIMES.
Na jučerašnjoj vježbi EUFOR-a u Kalinoviku pokazane su sposobnosti EUFOR-a da koordinira taktike na razini satnije uz helikoptersku potporu. Prošle jeseni EUFOR je izveo veću vježbu pod nazivom “Brzi odgovor 16“ tijekom koje smo uvježbavali brzo raspoređivanje snaga, uključujući i snage KFOR-a. Rezultat sudjelovanja vojnika OS BiH je certificiranje jedne postrojbe za sudjelovanje u operacijama pod vođstvom UN-a ili EU u budućnosti.
EUFOR i dalje zajedno sa OS BiH izrađuje zajednički integrirani plan za osposobljavanje i obuku. Zadovoljstvo mi je što vas mogu obavijestiti da su ove aktivnosti sada uglavnom usmjerene na monitoring, mentorisanje i potporu jer su se sposobnosti OS BiH da definiraju, razvijaju i provode svoje vlastite programe obuke poboljšale. Preko 1.900 vojnika OS BiH prošlo je obuku tijekom jedne godine. Jedanaest postrojbi je završilo obuku i dostiglo razinu obučenosti sukladno međunarodno priznatim vojnim standardom. Nadalje, želim da naglasim profesionalni pristup njihovog vođstva.
Predavanja o opasnostima od mina je aktivnost kroz koju EUFOR i dalje pruža izuzetno važnu potporu ljudima i djeci BiH jer na taj način popunjava nedostatak u procesu obrazovanja koji domaće vlasti nisu u mogućnosti same riješiti. Preko 20.000 ljudi je prošlo kroz ovu obuku tijekom 2016. Ovu zadaću izvršava osoblje iz naših LOT kuća koje su ne samo oči i uši EUFOR-a, nego i ključna veza sa lokalnim zajednicama u okviru kojih djeluju.
Čvrsto vjerujem da je uloga EUFOR-a u okviru ovlasti koje proistječu iz izvršnog mandata i dalje relevantna i važna za održavanje sigurnog i stabilnog ozračja. Potpora koju EUFOR pruža također pokazuje predanost Europske Unije Bosni i Hercegovini na njenom putu ka članstvu u Europskoj Uniji.”
U EUFOR-u operaciji “Althea” trenutačno služe vojnici iz 14 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja. EUFOR djeluje sukladno mandatu Vijeća sigurnosti UN-a i u tijesnoj suradnji s NATO-om u okviru sporazuma “Berlin plus“ kao nasljednik IFOR-a i SFOR-a i doprinosi održavanju sigurnog i stabilnog ozračja u BiH i pomaže stvaranju klime u kojoj se mirovni proces može nastaviti.