Article Index

Komandant EUFOR-a drži konferenciju za štampu u Sarajevu 24. marta

Komandant EUFOR-a: “Podrška koju pruža EUFOR pokazuje posvećenost Evropske unije Bosni i Hercegovini na njenom putu pristupanja Evropskoj uniji.”
Dana 24. marta 2017. godine, komandant EUFOR-a generalmajor Friedrich Schrötter održao je konferenciju za štampu u hotelu “Europe” u Sarajevu, na kojoj naglasio postignuća i izazove EUFOR-a u BiH. On predaje komandu nad EUFOR-om operacija “Althea” na svečanosti koja će se održati u utorak, 28. marta, a u svojoj izjavi istakao je najveće uspjehe i poteškoće tokom posljednjih 12 mjeseci.
Komandant EUFOR-a je izjavio:
“U skladu sa smjernicama Strateškog Komiteta za NMIMES, OS BiH sada ostvaruju izuzetno dobar napredak u smanjivanju zaliha viška municije. Tokom posljednjih 12 mjeseci uništeno je 2.626 tona municije. Treba posebno napomenuti da je brzo i efikasno riješeno pitanje 5.388 komada municije sa bijelim fosforom.
Sa druge strane, sa otprilike 18.000 tona sredstava koja se još uvijek nalaze u skladištima, ostalo je još mnogo posla da bi se zalihe svele na ciljanu količinu od oko 5.000 tona do kraja 2018. godine. Ministrica odbrane Pendeš i njeno ministarstvo postigli su značajan napredak uključivanjem inventure naoružanja OS BiH u Master plan za NMIMES.
Na jučerašnjoj vježbi EUFOR-a u Kalinoviku pokazane su sposobnosti EUFOR-a da koordinira taktike na nivou čete uz helikoptersku podršku. Prošle jeseni EUFOR je izveo veću vježbu pod nazivom “Brzi odgovor 16“ tokom koje smo uvježbavali brzo raspoređivanje snaga, uključujući i snage KFOR-a. Rezultat učešća vojnika OS BiH je certificiranje jedne jedinice za učešće u operacijama pod vođstvom UN-a ili EU u budućnosti.
EUFOR i dalje zajedno sa OS BiH izrađuje zajednički integrirani plan za osposobljavanje i obuku. Zadovoljstvo mi je što vas mogu obavijestiti da su ove aktivnosti sada uglavnom usmjerene na monitoring, mentorisanje i podršku jer su se sposobnosti OS BiH da definiraju, razvijaju i provode svoje vlastite programe obuke poboljšale. Preko 1.900 vojnika OS BiH prošlo je obuku u toku jedne godine. Jedanaest jedinica je završilo obuku i dostiglo nivo obučenosti u skladu sa međunarodno priznatim vojnim standardom. Nadalje, želim da naglasim profesionalni pristup njihovog vođstva.
Predavanja o opasnostima od mina je aktivnost kroz koju EUFOR i dalje pruža izuzetno važnu podršku ljudima i djeci BiH jer na taj način popunjava nedostatak u procesu obrazovanja koji domaće vlasti nisu u mogućnosti same riješiti. Preko 20.000 ljudi je prošlo kroz ovu obuku tokom 2016. Ovaj zadatak izvršava osoblje iz naših LOT kuća koje su ne samo oči i uši EUFOR-a, nego i ključna veza sa lokalnim zajednicama u okviru kojih djeluju.
Čvrsto vjerujem da je uloga EUFOR-a u okviru ovlasti koje proističu iz izvršnog mandata i dalje relevantna i važna za održavanje sigurnog i stabilnog okruženja. Podrška koju EUFOR pruža također pokazuje predanost Evropske Unije Bosni i Hercegovini na njenom putu ka članstvu u Evropskoj Uniji.”
U EUFOR-u operacija “Althea” trenutno služe vojnici iz 14 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja. EUFOR djeluje u skladu s mandatom Vijeća sigurnosti UN-a i u tijesnoj saradnji s NATO-om u okviru sporazuma “Berlin plus“ kao nasljednik IFOR-a i SFOR-a i doprinosi održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH, pomažući stvaranju klime u kojoj se mirovni proces može nastaviti.