Article Index

A Successful Visit to Brussels for BiH: EU Political and Military Committees re-state their support to the capacity building of the Armed Forces of BiH and confidence in their ability to maintain a safe and secure environment.

From 13th to 15th March 2017 Commander of EUFOR (COMEUFOR) in BiH, Major General Friedrich Schrötter, visited Brussels for a number of high level meetings with EU officials in order to gain collective affirmation of support for the EUFOR mission, Operation Althea, in BiH.

On 13th Mar 17, COMEUFOR met with EU Commissioner Johannes Hahn. The two officials talked about BiH's progress on the EU accession path and remaining challenges as well as about the security situation in the country. Hahn showed profound interest in EUFOR’s assessment of the situation of the BiH population and especially in how the peaceful and productive coexistence of all ethnicities within the country, particularly within the younger generation, could be enhanced. 

On 14th March EU Special Representative for Bosnia and Herzegovina, Lars Gunnar Wigemark shared with the EU Political and Security Committee Meeting his positive assessment of progress within BiH toward EU Accession.

On the morning of 15th March COMEUFOR gave a press conference in Brussels to International Media to inform them of his views of the progress of the development of AFBiH and the reinforcements of all aspects of a safe and secure environment within BiH. He also announced a further press conference happening on the morning of the 24th March in Hotel Europe, Sarajevo, where local and international media will be invited. In the afternoon COMEUFOR briefed the European Union Military Committee on the progress of the development of the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina and the enduring requirement for EUFOR to remain in the country to provide support and assistance to the people of BiH. 

The EU Military Committee is a highly influential body that has expressed tremendous support for the work of EUFOR and recognizes the progress of AFBiH over the last 6 months.

COMEUFOR hosts Press Conference

COMEUFOR hosts Press Conference

Photo gallery...

Spokesperson: Lt Cdr M Fitzpatrick RN
Office:00387 (0) 3349 5216
Mobile:00387 (0)66 914 666
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Public Affairs Office: Mrs Elma Robovic
Office: 00387 (0)33 495 393
Mobile: 00387 (0) 61 219 097
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Komandant EUFOR-a dobija podršku za BiH iz EU
Posjeta Briselu uspješna za BiH: Politički i vojni komiteti EU ponovo su izrazili svoju podršku osposobljavanju Oružanih snaga BiH i povjerenje u njihovu sposobnost za održavanje sigurnog i stabilnog okruženja.
Od 13. do 15. marta 2017. godine, komandant EUFOR-a u BiH generalmajor Friedrich Schrötter posjetio je Brisel, gdje se sastao sa više visokih zvaničnika EU s ciljem dobijanja kolektivne potvrde za podršku misiji EUFOR-a, operacija “Althea”, u BiH.
Dana 13. marta 2017., komandant EUFOR-a se sastao sa komesarom EU Johannesom Hahnom. Dva zvaničnika su razgovarala o napretku BiH na putu ka pristupanju EU i preostalim izazovima na tom putu, kao i o sigurnosnoj situaciji u zemlji. Hahn je pokazao veliki interes za EUFOR-ovu procjenu situacije u kojoj se nalazi stanovništvo BiH, a posebno način na koji bi se mogao poboljšati mirni i produktivni zajednički život svih etničkih zajednica, naročito mladih ljudi.
Dana 14. marta, na sastanku sa Političko-sigurnosnim komitetom EU, specijalni predstavnik EU za Bosnu i Hercegovinu Lars Gunnar Wigemark iznio je svoju pozitivnu procjenu o napretku BiH na putu ka pridruživanju EU.
U jutarnjim satima 15. marta, komandant EUFOR-a je u Briselu održao konferenciju za međunarodne medije kako bi ih informirao o svojim stavovima o napretka u razvoju OS BiH i jačanju svih aspekata sigurnog i stabilnog okruženja u BiH. Također je najavio i konferenciju za medije koja će se održati 24. marta 2017. g. u hotelu “Europe” u Sarajevu i na koju će biti pozvani predstavnici bh. i međunarodnih medija. U poslijepodnevnim satima, komandant EUFOR-a imao je izlaganje pred Vojnim komitetom Evropske unije na temu napretka koji je postignut u razvoju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dugoročnijoj potrebi da EUFOR ostane u zemlji kako bi pružao podršku i pomoć ljudima BiH.
Vojni komitet Evropske unije je veoma uticajno tijelo, koje pruža ogromnu podršku radu EUFOR-a i koje prepoznaje napredak ostvaren u BiH tokom prethodnih šest mjeseci.


Zapovjednik EUFOR-a dobija potporu za BiH iz EU
Posjet Brusselsu uspješan za BiH: Političko i vojno povjerenstvo EU ponovo su izrazili svoju potporu osposobljavanju Oružanih snaga BiH i povjerenje u njihovu sposobnost za održavanje sigurnog i stabilnog ozračja.
Od 13. do 15. ožujka 2017. godine, zapovjednik EUFOR-a u BiH general-bojnik Friedrich Schrötter posjetio je Brussels, gdje se sastao sa više visokih zvaničnika EU s ciljem dobijanja kolektivne potvrde za potporu misiji EUFOR-a, operacija “Althea”, u BiH.
Dana 13. ožujka 2017., zapovjednik EUFOR-a se sastao sa komesarom EU Johannesom Hahnom. Dva zvaničnika su razgovarala o napretku BiH na putu ka pristupanju EU i preostalim izazovima na tom putu, kao i o sigurnosnoj situaciji u zemlji. Hahn je pokazao veliki interes za EUFOR-ovu procjenu situacije u kojoj se nalazi stanovništvo BiH, a posebice način na koji bi se mogao poboljšati mirni i produktivni suživot svih etničkih zajednica, osobito mladih ljudi.
Dana 14. ožujka, na sastanku sa Političko-sigurnosnim povjerenstvom EU, specijalni predstavnik EU za Bosnu i Hercegovinu Lars Gunnar Wigemark iznio je svoju pozitivnu procjenu o napretku BiH na putu ka pridruživanju EU.
U jutarnjim satima 15. ožujka, zapovjednik EUFOR-a je u Brusselsu održao konferenciju za međunarodne medije kako bi ih informirao o svojim stavovima o napretka u razvoju OS BiH i jačanju svih aspekata sigurnog i stabilnog ozračja u BiH. Također je najavio i konferenciju za medije koja će se održati 24. ožujka 2017. g. u hotelu “Europe” u Sarajevu i na koju će biti pozvani predstavnici bh. i međunarodnih medija. U poslijepodnevnim satima, zapovjednik EUFOR-a imao je izlaganje pred Vojnim povjerenstvom Europske unije na temu napretka koji je postignut u razvoju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dugoročnijoj potrebi da EUFOR ostane u zemlji kako bi pružao potporu i pomoć ljudima BiH.
Vojno povjerenstvo Europske unije je veoma utjecajno tijelo, koje pruža ogromnu potporu radu EUFOR-a i koje prepoznaje napredak ostvaren u BiH tijekom prethodnih šest mjeseci.


Командант ЕУФОР-а добија подршку за БиХ из ЕУ
Посјета Бриселу успјешна за БиХ: Политички и војни комитети ЕУ поново су изразили своју подршку оспособљавању Оружаних снага БиХ и повјерење у њихову способност за одржавање сигурног и безбједног окружења.
Од 13. до 15. марта 2017. године, командант ЕУФОР-а у БиХ генерал-мајор Фридрих Шретер (Friedrich Schrötter) посјетио је Брисел, гдје се састао са више високих званичника ЕУ с циљем добијања колективне потврде за подршку мисији ЕУФОР-а, операција “Алтеа”, у БиХ.
Дана 13. марта 2017., командант ЕУФОР-а се састао са комесаром ЕУ Јоханесом Ханом (Johannes Hahn). Два званичника су разговарала о напретку БиХ на путу ка приступању ЕУ и преосталим изазовима на том путу, као и о безбједносној ситуацији у земљи. Хан је показао велики интерес за ЕУФОР-ову процјену ситуације у којој се налази становништво БиХ, а посебно начин на који би се могао побољшати мирни и продуктивни заједнички живот свих етничких заједница, нарочито младих људи.
Дана 14. марта, на састанку са Политичко-безбједносним комитетом ЕУ, специјални представник ЕУ за Босну и Херцеговину Ларс Гунар Вигемарк (Gunnar Wigemark) изнио је своју позитивну процјену о напретку БиХ на путу ка придруживању ЕУ.
У јутарњим часовима 15. марта, командант ЕУФОР-а је у Бриселу одржао конференцију за међународне медије да би их информисао о својим ставовима о напретка у развоју ОС БиХ и јачању свих аспеката сигурног и безбједног окружења у БиХ. Такође је најавио и конференцију за медије која ће се одржати 24. марта 2017. г. у хотелу “Европа” у Сарајеву и на коју ће бити позвани представници бх. и међународних медија. У послијеподневним часовима, командант ЕУФОР-а имао је излагање пред Војним комитетом Европске уније на тему напретка који је постигнут у развоју Оружаних снага Босне и Херцеговине и дугорочнијој потреби да ЕУФОР остане у земљи да би пружао подршку и помоћ људима БиХ.
Војни комитет Европске уније је веома утицајно тијело, које пружа огромну подршку раду ЕУФОР-а и које препознаје напредак остварен у БиХ током претходних шест мјесеци.