Article Index

Posjeta komandanta EUFOR-a tvornici “Igman”

Komandant EUFOR-a nadgledao inspekciju pogona za proizvodnju municije
Dana 16. februara 2017. g. komandant EUFOR-a, generalmajor Friedrich Schrötter je, zajedno sа Timom za inspekcije Odjela za zajedničke vojne poslove (ZVP) EUFOR-a, posjetio tvornicu municije “Igman” u Konjicu. Svrha ove posjete bila je da se osoblje EUFOR-a upozna sa proizvodnim procesom u “Igmanu” i nadgleda inspekciju proizvodnog pogona koju su izvršili inspektori Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO).
Komandanta EUFOR-a su na dolasku dočekali generalni direktor “Igmana”, Džahid Muratbegović, i glavni inspektor iz MVTEO, Milomir Hršum. U glavnoj zgradi preduzeća “Igman” organizirana je uvodna prezentacija o istorijatu firme, proizvodima i svrsi inspekcije MVTEO. Posjetioci su zatim otišli do podzemnog proizvodnog pogona gdje im je g. Muratbegović pokazao veliki broj mašina i ljudi potrebnih da bi se, od šipke metalne sirovine do metka, proizvela malokalibarska municija.
Komandant EUFOR-a je izjavio: “Ja sam naročito zainteresiran za dva aspekta ove posjete, a to su informacije o budućem razvoju ove firme i metodologija i rezultati same inspekcije. Oba aspekta su od ključne važnosti da bi se osigurao razvoj i konkurentnost ove firme, što će također biti od direktne koristi za ukupni ekonomski sektor BiH.”
Tvornica “Igman” proizvodi malokalibarsku municiju za civilnu i vojnu upotrebu i izvozi svoje proizvode diljem svijeta. Osnovana je 1950. g., a u vrijeme bivše Jugoslavije “Igman” je proizvodio i do 150 miliona komada municije godišnje. U vrijeme nakon Dejtonskog sporazuma proizvodnja je zbog gubitka tržišta pala na samo 10% prijeratne. Investicijama Vlade Federacije (Vlada FBiH je 51%-vlasnik) i zbog rasta na tržištu, proizvodnja se do danas povećala na skoro 110 miliona komada municije godišnje.
Odjel za zajedničke vojne poslove EUFOR-a zadužen je da, kroz vršenje nadzora firmi namjenske proizvodnje u BiH, daje doprinos održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH, kako bi se postigao krajnji cilj Operacije “Althea”. Procjena rada i stručnosti timova za inspekciju municije je mali, ali važan dio toga.