Article Index

Predsjedavajući Vojnog odbora EU u posjeti BiH

“Vojni odbor EU vjeruje da je EUFOR od ključnog značaja za održavanje sigurnog i stabilnog okruženja u Bosni I Hercegovini”
Tokom dva dana, 30. i 31. januara, predsjedavajući Vojnog odbora Europske unije, general Mikhail Kostarakos, posjetio je ključno osoblje i institucije u Sarajevu koji su povezani sa Operacijom “Althea”. U njegovoj pratnji su bili generalpukovnik Günter Höfler, vojni predstavnik Austrije u EU, kontraadmiral Gluszko Waldemar, zamjenik generalnog direktora vojnog osoblja EU i brigadni general Arnaud Ladrange, zamjenik vojnog predstavnika Francuske u EU.
General Kostarakos započeo je svoju posjetu u Ministarstvu odbrane BiH, sastankom sa ministricom odbrane, gđom Marinom Pendeš, i načelnikom Zajedničkog štaba, generalom Antom Jelečom. Nakon toga se sastao sa komandanticom NATO Štaba Sarajevo, brigadnom generalicom Giselle Wilz. Zvanični dio prvog dana posjete završen je u zgradi EU, razgovorom sa specijalnim predstavnikom EU u BiH, g. Larsom-Gunnarom Wigemarkom.
Ministrica Pendeš je izjavila:
“Ovaj sastanak i posjeta generala Kostarakosa pokazuju da EU vidi BiH i njene Oružane snage kao partnere i da snage EU vide Oružane snage Bosne i Hercegovine kao partnera. Ovo je također i pozitivna poruka za Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH, ali i za sve stanovnike Bosne i Hercegovine".
Drugog dana posjete, visoki gosti su posjetili GK EUFOR-a u bazi “Butmir”, gdje su dočekani uz vojne počasti i postrojavanje počasne jedinice sastavljene od austrijskih i turskih vojnika iz sastava Multinacionalnog bataljona EUFOR-a. Nakon niza prezentacija koje su izlagali načelnici odjela EUFOR-a, predsjedavajući Vojnog odbora EU u četiri oka se sastao sa komandantom EUFOR-a, generalmajorem Friedrichom Schrötterom, s kojim je razgovarao o ulozi EUFOR-a u budućnosti BiH, a to je također bila zadnja prilika da se sastanu u području operacija, prije primopredaje dužnosti komandanta EUFOR-a u martu 2017. g.
General Kostarakos komentirao je posjetu:
“Ovo je bila izvanredna prilika za razmjenu mišljenja o trenutnoj situaciji i o budućnosti našeg vrlo konstruktivnog partnerskog odnosa. Nadam se da će u budućnosti doći do značajnih poboljšanja u procesu reforme odbrane u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Mi smo dobili uvjeravanja da su EU pitanja i dalje strateški prioritet za ovu zemlju. Vojni odbor EU smatra da rad EUFOR-a u Bosni i Hercegovini zaslužuje svaku pohvalu, kao i da je GK EUFOR-a od ključnog značaja za održavanje sigurnog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini”.
Operacija EUFOR-a “Althea”, u kojoj trenutno služe vojnici iz 15 zemalja članica EU i 5 partnerskih zemalja, blisko sarađuje sa Ministarstvom odbrane provodeći aktivnosti na osposobljavanju i obuci širom zemlje u svrhu promoviranja okruženja pogodnog za nastavak mirovnog procesa. Cilj je da OS BiH budu sposobne samostalno djelovati bez potrebe za međunarodnom pomoći. EUFOR je u potpunosti posvećen pružanju podrške BiH na njenom “putu ka europskoj budućnosti” i još uvijek je ključni faktor u razvoju i održavanju sigurnog i stabilnog okruženja.
Vojni odbor EU je uspostavljen 2001. godine i sastoji se od načelnika štabova zemalja članica. To je najviše vojno tijelo u okviru Vijeća Europe i pruža savjete i daje preporuke Političkom i sigurnosnom odboru u svim vojnim pitanjima u okviru EU. Tokom operacije Vojni odbor EU nadgleda pravilno izvođenje vojnih operacija, koje je odgovornost komandanta operacije.