Article Index

Predsjednik Slovačke Republike u posjeti Glavnoj komandi EUFOR-a
Dana 20. decembra 2016. godine, predsjednik Slovačke Republike g. Andrej Kiska posjetio je Glavnu komandu Snaga Evropske unije (GK EUFOR-a) u bazi Butmir u Sarajevu. U njegovoj pratnji bili su slovački ministar odbrane Peter Gajdoš, načelnik generalštaba general Milan Maxim i ambasador u BiH Jan Pšenica.
Na početku posjete, slovačku delegaciju pozdravila je počasna garda sačinjena od dva voda iz sastava Višenacionalnog bataljona EUFOR-a, a zatim je održan sastanak sa komandantom EUFOR-a generalmajorem Friedrichom Schrötterom. Tokom sastanka general Schrötter zahvalio se predsjedniku Kiski na podršci Slovačkih oružanih snaga i pohvalio ih za dobar rad koji obavljaju u cijeloj zemlji.
Predsjednik Kiska iskoristio je ovu posjetu i obratio se pripadnicima Slovačkog kontingenta EUFOR-a u manje formalnoj atmosferi, a zatim mu je viši nacionalni predstavnik podnio izvještaj o učešću Slovačke Republike u operaciji Althea.
Četredest (40) pripadnika Slovačkih oružanih snaga koji učestvuju u operaciji Althea kojom komanduje komandantom EUFOR-a raspoređeni su u cijeloj BiH. Njihov najveći doprinos je podrška Timovima za vezu i promatranje (LOT kuće) u Novom Sarajevu, Foči i Višegradu, gdje su odgovorni za pružanje podrške razvoju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH.