Article Index

Komandant EUFOR-a predaje Izvještaj o vježbi “Brzi odgovor” ministrici Pendeš

EUFOR pohvaljuje profesionalizam Oružanih snaga BiH
Komandant EUFOR-a generalmajor Friedrich Schrötter danas je zvanično uručio Izvještaj o vježbi “Brzi odgovor” ministrici odbrane BiH Marini Pendeš i načelniku Zajedničkog štaba generalpukovniku Anti Jeleču u zgradi ministarstva odbrane u Sarajevu. Ovaj izvještaj sadrži kratki pregled vježbe i naučene lekcije iz perspektive EUFOR-a, a cilj mu je osigurati kontinuirano poboljšanje narednih višenacionalnih operacija.
U zaključku izvještaja navedeno je kako je doprinos Oružanih snaga BiH (OS BiH) takvoj operaciji podrške miru EUFOR-a bio od velike vrijednosti objema stranama. Ova saradnja jasno je pokazala kako su OS BiH sposobne za izvođenje zadataka u okviru operacija podrške miru na profesionalan način. Ministrica odbrane Marina Pendeš izjavila je: ”Željela bih se zahvaliti EUFOR-u na pruženoj podršci i nadam se da će naši partneri prepoznati napredak postignut tokom nekoliko posljednjih godina na našem putu ka stabilnijoj zemlji i da će nastaviti pružati podršku našim ciljevima.“
Komandant EUFOR-a generalmajor Friedrich Schrötter izjavio je: “Ova vježba je pokazala da se kroz saradnju naših snaga može postići dobar rezultat i to nam uliva povjerenje u pogledu našeg budućeg partnerstva. “
Preko 750 vojnika sa 70 vozila učestvovalo je u vježbi “Brzi odgovor 2016” od 25. septembra do 6. oktobra, uspješno izvevši obuku i zadatke koje je zadao tim za kontrolu vježbe. Sa snagama veličine brigade, i OS BiH i EUFOR, kao i zemlje učesnice, bile su u stanju djelovati prema većim i poboljšanim scenarijima koji su im zadati. Vježba “Brzi odgovor 2016” definitivno dokazuje kako je EUFOR, zajedno sa našim kolegama iz OS BiH i našim rezervnim snagama, u svakom trenutku spreman i sposoban brzo i efikasno odgovoriti na svaku eventualnu prijetnju našem sigurnom i stabilnom okruženju.
Operacija EUFOR Althea trenutno u svom sastavu ima vojnike iz 15 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja. Primarne uloge su pružanje pomoći Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci i podrška naporima BiH na održavanju sigurnog i stabilnog okruženja, kao i podrška sveobuhvatnoj strategiji EU za BiH.