Article Index

EUFOR: Produžetak plana za uništavanje naoružanja

EUFOR i OSCE domaćini “RADIONICE O NAORUŽANJU” – donošenje odluke o sudbini 60.000 komada malog oružja

U srijedu i četvrtak (30. novembar i 1. decembar) održana je “Radionica o naoružanju” u hotelu “Sarajevo”. Zajednički domaćini konferencije su bili Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) i EUFOR, a cilj je bio produženje sadašnjeg “Master plana” za rješavanje pitanja naoružanja. Događaju su prisustvovali predstavnici EUFOR-a, OSCE-a, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), NATO štaba u Sarajevu, Evropske unije, kao i delegati iz SAD, UK, Austrije, Njemačke i Švicarske.
Otvarajući ovu dvodnevnu radionicu, komandant EUFOR-a generalmajor Schrötter je izjavio: “Glavni cilj ove dvodnevne konfernecije je osigurati kontinuiranu međunarodnu saradnju i zbog toga je potrebno da razgovaramo i razmotrimo svoj angažman.”
Ova radionica je bila platforma za razgovor koji je rezultirao dogovorom postignutim unutar međunarodne zajednice o produženju angažiranja na “Master planu”. Ovaj pozitivni ishod će biti predstavljen kao usaglašeni prijedlog međunarodnog partnera na sastanku Strateškog komiteta 5. decembra 2016. godine. Cilj “Master plana” je upravljanje zalihama, provjera zaliha uz obilježavanje i popisivanje i sigurno skladištenje ili uklanjanje svih viškova naoružanja i municije u BiH.
Bosna i Hercegovina još uvijek ima znatne količine viškova vojnog malog oružja. Trenutno je u pitanju više od 60.000 komada malog oružja koje je potrebno zvanično popisati ili sigurno ukloniti. Firma “Small Arms Survey” (SAS) će popisati i zvanično obilježiti svaki komad lakog oružja koji je je za operativnu upotrebu.
EUFOR “Althea” nastavlja pružati stručne savjete kroz svoj program za osposobljavanje i obuku. EUFOR “Althea” pruža podršku BiH zajedno sa drugim članovima međunarodne zajednice kako bi se izgradila sposobnost BiH za upravljanje prevelikim zalihama municije i oružja.
Osim postizanja sigurnog i stabilnog okruženja u BiH, eventualno uklanjanje svog neupotrebljivog oružja će osloboditi mnogo vojnika OS BiH koji su sada raspoređeni na zadatke stražarenja i održavanja na 30 lokacija za skladištenje oružja u cijeloj BiH.
U okviru Operacije EUFOR “Althea” trenutno služe vojnici iz 15 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja. Primarni zadaci su pružanje podrške Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci i BiH pri održavanju sigurnog i stabilnog okruženja, kao i pružanje podrške sveobuhvatnoj strategiji EU za BiH.