Article Index

Novi zapovjednik Zapovjednog elementa EU tijekom posjeta BiH informiran o kontinuiranoj suradnji EUFOR-a
Od utorka do četvrtka (15.-17. studenog 2016.), general-pukovnik Luciano Portolano, novi zapovjednik Zapovjednog elementa EU u Zapovjedništvu združenih savezničkih snaga u Napulju, boravio je u posjetu EUFOR-u u bazi Butmir. Na dolasku mu je dobrodošlicu zaželio zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Friedrich Schrötter. Nakon smotre počasne garde Višenacionalne bojne, sastavljene od austrijskih vojnika, upoznao ga je sa višim stožernim časnicima EUFOR-a.
Tijekom ovog trodnevnog posjeta, načelnici odjela EUFOR-a informirali su general-pukovnika Portolana o kontinuiranoj suradnji između NATO-a i EUFOR-a i o tome kako obje strane nastvaljaju sa aktivnostima na razvoju Oružanih snaga BiH na putu ka euro-atlantskim integracijama. General Portolano imao je prigodu upoznati se iz prve ruke sa planovima EUFOR-a za nastavak pružanja pomoći Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci. Prigodom posjeta Tuzli, imao je priliku vidjeti kako 5. brigada Oružanih snaga BiH izvodi vježbu na karti i čuti prezentaciju načelnika stožera 5. brigade u bazi “Orao”. General je također posjetio i Tim EUFOR-a za vezu i promatranje (LOT) u Tuzli, gdje ga je austrijski zapovjednik tima informirao o integriranju tog tima u lokalnu zajednicu.
General Portolano je izjavio: ”Ovo je bila sjajna prigoda da posjetim EUFOR i uvjerim se kako se odvija suradnja sa OSBiH. Ovo napredovanje pomoći će poboljšanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Obuka sa 5. brigadom OSBiH kojoj sam nazočio je dokaz odličnih radnih odnosa sa EUFOR-om. Kontinuirani proces osposobljavanja i obuke je dvosmjeran proces između OSBiH i EUFOR-a i impresionirali su me načelnik stožera 5. brigade i njegovi vojnici.”
Zapovjednik EUFOR-a je izjavio: ¨Ovaj posjet je bio važan za zapovjednika Zapovjednog elementa EU kako bi osobno prosudio rad trupa u BiH. EUFOR je posvećen pružanju pomoći OSBiH i integraciji u euro-atlantske strukture. Djelujući u partnerstvu sa NATO-om u okviru Sporazuma ‘Berlin plus’, možemo osigurati stabilno i sigurno ozračje u BiH”.
Zapovjedni element EU, čije je sjedište u Zapovjedništvu združenih savezničkih snaga u Napulju, vrši potrebitu koordinaciju kako bi se osigurao regionalni pristup Balkanu i uporaba rezervi koje su određene u Sporazumu “Berlin plus”.