Article Index

Novi komandant Komandnog elementa EU tokom posjete BiH informiran o kontinuiranoj saradnji EUFOR-a
Od utorka do četvrtka (15.-17. novembra 2016.), generalpukovnik Luciano Portolano, novi komandant Komandnog elementa EU u Кomandi združenih savezničkih snaga u Napulju, boravio je u posjeti EUFOR-u u bazi Butmir. Na dolasku mu je dobrodošlicu poželio komandant EUFOR-a generalmajor Friedrich Schrötter. Nakon smotre počasne garde Višenacionalnog bataljona, sastavljene od austrijskih vojnika, upoznao ga je sa višim štabnim oficirima EUFOR-a.
Tokom ove trodnevne posjete, načelnici odjela EUFOR-a informirali su generalpukovnika Portolana o kontinuiranoj saradnji između NATO-a i EUFOR-a i o tome kako obje strane nastvaljaju sa aktivnostima na razvoju Oružanih snaga BiH na putu ka evro-atlantskim integracijama. General Portolano imao je priliku da se iz prve ruke upozna sa planovima EUFOR-a za nastavak pružanja pomoći Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci. Prilikom posjete Tuzli, imao je priliku vidjeti kako 5. brigada Oružanih snaga BiH izvodi vježbu na karti i čuti prezentaciju načelnika štaba 5. brigade u bazi “Orao”. General je također posjetio i Tim EUFOR-a za vezu i promatranje (LOT) u Tuzli, gdje ga je austrijski komandir tima informirao o integriranju tog tima u lokalnu zajednicu.
General Portolano je izjavio: ”Ovo je bila sjajna prilika da posjetim EUFOR i uvjerim se kako se odvija saradnja sa OSBiH. Ovo napredovanje će pomoći poboljšanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Obuka sa 5. brigadom OSBiH kojoj sam prisustvovao je dokaz odličnih radnih odnosa sa EUFOR-om. Kontinuirani proces osposobljavanja i obuke je dvosmjeran proces između OSBiH i EUFOR-a i impresionirali su me načelnik štaba 5. brigade i njegovi vojnici.”
Komandant EUFOR-a je izjavio: ¨Ova posjeta je bila važna za komandanta Komandnog elementa EU kako bi lično prosudio rad trupa u BiH. EUFOR je posvećen pružanju pomoći OSBiH i integraciji u evro-atlantske strukture. Djelujući u partnerstvu sa NATO-om u okviru Sporazuma ‘Berlin plus’, možemo osigurati stabilno i sigurno okruženje u BiH”.
Komandni element EU, čije je sjedište u Komandi združenih savezničkih snaga u Napulju, vrši potrebnu koordinaciju kako bi se osigurao regionalni pristup Balkanu i upotreba rezervi koje su određene u Sporazumu “Berlin plus”.