Article Index

​A multinational ceremony of remembrance was held today at EUFOR Headquarters to commemorate the fallen men and women of all nations. This year marks the battle of the Somme Centenary, the Battle of the Somme was fought at such terrible cost that it has come to symbolise the tragic futility of the First World War. Its first day of conflict remains the bloodiest day in the history of the British Army.

The ceremony was attended by Ambassador Ferguson from the British Embassy, EUFOR Commander Major General Schrötter and Commander NATO Sarajevo Brigadier General Wilz. Numerous EUFOR and NHQSa personnel, both civilian and military also attended to offer their respect to those who made the ultimate sacrifice.

A short service was held in EUFOR’s memorial gardens before the VIP’s were invited to lay a wreath at the United Kingdom national memorial.

Remembrance Day is observed on 11th November in a number of countries to remember those who have died in the line of duty. The date is significant as it marked the end of hostilities of the First World War in 1918.

Maj Ramsay delivers the Remembrance sermon

Maj Ramsay delivers the Remembrance sermon

Photo gallery...


Sjećanje pripadnika EUFOR-a na pale vojnike
Danas je u Glavnoj komandi EUFOR-a održana višenacionalna komemorativna svečanost u znak sjećanja na pale muškarce i žene iz svih zemalja. Ove godine se obilježava stogodišnjica bitke na Sommi, bitke koja je imala tako velike gubitke da je postala tragični simbol uzaludnosti Prvog svjetskog rata. Prvi dan te bitke ostaje najkrvaviji dan u historiji britanske vojske.
Svečanosti su prisustvovali britanski ambasador Ferguson, komandant EUFOR-a generalmajor Schrötter, komandant NATO štaba u Sarajevu brigadni general Wilz, kao i veliki broj civilnih i vojnih pripadnika EUFOR-a i NATO štaba u Sarajevu, koji su došli odati počast onima koji su podnijeli najveću žrtvu.
Održana je kratka služba u memorijalnom parku EUFOR-a, a zatim su visoke zvanice položile vijenac na memorijalni spomenik UK.
Dan sjećanja se u mnogim zemljama obilježava 11. novembra u znak sjećanja na one koji su poginuli na dužnosti. Ovaj datum je značajan jer označava kraj neprijateljstava u Prvom svjetskom ratu 1918. godine.


Sjećanje pripadnika EUFOR-a na pale vojnike
Danas je u Glavnom zapovjedništvu EUFOR-a održana višenacionalna komemorativna svečanost u znak sjećanja na pale muškarce i žene iz svih zemalja. Ove godine se obilježava stota obljetnica bitke na Sommi, bitke koja je imala tako velike gubitke da je postala tragični simbol uzaludnosti Prvog svjetskog rata. Prvi dan te bitke ostaje najkrvaviji dan u povijesti britanske vojske.
Svečanosti su nazočili britanski veleposlanik Ferguson, zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Schrötter, zapovjednik NATO stožera u Sarajevu brigadni general Wilz, kao i veliki broj civilnih i vojnih pripadnika EUFOR-a i NATO stožera u Sarajevu, koji su došli odati počast onima koji su podnijeli najveću žrtvu.
Održana je kratka služba u memorijalnom parku EUFOR-a, a zatim su visoke zvanice položile vijenac na memorijalni spomenik UK.
Dan sjećanja se u mnogim zemljama obilježava 11. studenog u znak sjećanja na one koji su poginuli na dužnosti. Ovaj datum je značajan jer označava kraj neprijateljstava u Prvom svjetskom ratu 1918. godine.


Сјећање припадника ЕУФОР-а на пале војнике
Данас је у Главној команди ЕУФОР-а одржана вишенационална комеморативна свечаност у знак сјећања на пале мушкарце и жене из свих земаља. Ове године се обиљежава стогодишњица битке на Соми (Somme), битке која је имала тако велике губитке да је постала трагични симбол узалудности Првог свјетског рата. Први дан те битке остаје најкрвавији дан у историји британске војске.
Свечаности су присуствовали британски амбасадор Фергусон, командант ЕУФОР-а генерал-мајор Шретер (Schrötter), командант НАТО штаба у Сарајеву бригадни генерал Вилц (Wilz), као и велики број цивилних и војних припадника ЕУФОР-а и НАТО штаба у Сарајеву, који су дошли да одају почаст онима који су поднијели највећу жртву.
Одржана је кратка служба у меморијалном парку ЕУФОР-а, а затим су високе званице положиле вијенац на меморијални споменик УК.
Дан сјећања се у многим земљама обиљежава 11. новембра у знак сјећања на оне који су погинули на дужности. Овај датум је значајан јер означава крај непријатељстава у Првом свјетском рату 1918. године.