Article Index

Zajedničko saopćenje za javnost EUFOR-a i Oružanih snaga BiH
Godišnja konferencija za procjenu osposobljavanja i obuke 3. novembra 2016. g.
Dana 3. novembra, predstavnici EUFOR-a i Oružanih snaga BiH sastali su se na godišnjoj “Konferenciji za procjenu osposobljavanja i obuke” u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu. Oficiri obje organizacije predstavili su rezultate zajedničke obuke koju su izvodili tokom 2016. godine, naučene lekcije i moguća poboljšanja, kao i aktivnosti planirane za obuku tokom 2017. godine.
Turski brigadir Tayfun Çağan, jedan od zamjenika načelnika Štaba EUFOR-a, koji je predsjedavao konferencijom, izjavio je da su ¨osposobljavanje i obuka¨ koje imaju za cilj kontinuirani razvoj Oružanih snaga BiH jedan od glavnih napora EUFOR-a. Do sada je načinjen značajan napredak tokom 2016. godine. Na primjer, 10 novih članova osoblja OS BiH je uspješno završilo obuku u demontiranju nesigurne municije. Deset dodatnih instruktora je uspješno završilo obuku i oni sada mogu prenositi to znanje dalje, čime se doprinosi sigurnosti stanovništva kroz pomoć pri smanjenju viškova municije i oružja u cijeloj zemlji. Ja sam optimista i vjerujem da će naši projekti zajedničke obuke imati uspjeha i tokom 2017. godine.”
Brigadir Nedžad Šišić, načelnik Odsjeka za planiranje logistike u Komandi za podršku OS BiH izjavio je: “Fokus saradnje između OS BiH i EUFOR-a će biti poboljšanje naših sposobnosti, zapravo dizanje našeg sistema obuke na viši nivo, kako bismo doprinijeli procesu naše integracije u NATO, a koji će procjenivati NATO, uz svesrdnu podršku EUFOR-a.
Što se tiče dosadašnje opće saradnje, ona je zaista bila visokokvalitetna i ja se nadam da će se tako nastaviti i u budućnosti, jer mi smo od EUFOR-a dobili sve što smo tražili, a mnogo puta i više nego što smo tražili.”
Kao glavni napor operacije u Bosni i Hercegovini predvođene EU, Program za osposobljavanje i obuku EUFOR-a pruža vojnu stručnu pomoć i tehničku podršku vlastima BiH.
To se obavlja u tijesnoj saradnji sa NATO-om kroz aktivnosti obuke, mentorstvo, nadgledanje i savjetovanje Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH) kroz cijelu komandnu strukturu.
Ove zadatke izvode pridodati savjetodavni timovi, mobilni timovi za obuku i timovi za mentorstvo i nadgledanje. 
U cilju postizanja željenog cilja, sve osoblje Odjela za osposobljavanje i obuku EUFOR-a ulaže velike napore i odlučnost u proces planiranja i koordinacije svih mogućih aktivnosti i vrsta obuke za široki spektar vojnih sposobnosti. Konferencija za procjenu, koja se održava svakog novembra, ima za cilj da procijeni napore uložene tokom godine i koordinira buduće aktivnosti za narednu godinu.
U okviru Operacije “Althea” EUFOR-a trenutno služe vojnici iz 15 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja. Njeni primarni zadaci su pružanje podrške Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci kako bi one stekle napredne sposobnosti. Time se omogućava OS BiH da dostignu međunarodne standarde koji su potrebni za učešće u operacijama podrške miru i dalje napredovanje ka evropskim i sjeverno-atlantskim integracijama.