Article Index

COM EUFOR: “Forces at all times ready and able to respond quickly and effectively”

Exercise QUICK RESPONSE 2016 completed today, successfully allowing all contributing nations to be able to conduct larger Brigade Level Peace Support Operations should they be called upon.

Over 750 troops and 70 supporting vehicles were based in the tented city and successfully conducted training and tasking injected by the Exercise Control Team. With a Brigade sized force, both AFBiH, EUFOR and the contributing nations were able to complete the larger enhanced scenarios delegated to them. Exercise QUICK RESPONSE 2016 proves decisively that EUFOR along with our comrades from AF BiH and our Reserves are at all times ready and able to respond quickly and effectively to any potential threat to our Safe and Secure Environment.

During the Distinguished Visitors Day (DVD), the representatives from AFBiH, EUSR and ambassadors of the troop contributing nations as well as other VIP’s witnessed the dynamic display in Manjača showcasing the training during the exercise. In a fictional scenario, the guests were able to watch VIPs escorted to a meeting under convoy protection and then civil unrest control before a small skirmish resulting in a medical evacuation. Reserve troops provided by 140 soldiers from AFBiH in M113 armoured fighting vehicles quickly secured the area before an explosive ordnance disposal team secured the exit route allowing the VIPs to safely evacuate the area. From their vantage point the invitees were able to see the large support elements involved from air support, armoured vehicles from KFOR, sniper teams and a reserve company from the UK rapidly responding to a request for support.

After the dynamic display Ambassador Lars-Gunnar Wigemark gave a press statement and said: “This exercise shows how EUFOR continues to play a critical role in BiH. I am particularly pleased to see the excellent co-operation and co-ordination between EUFOR and Armed Forces BiH and I welcome participation of professional soldiers from a wide range of EU Nations working together for a secure and stable Bosnia and Herzegovina.” This was followed by Lt Gen Anto Jeleč, Chief of Joint Staff of the Armed Forces BiH, who stated: “The relationship between EUFOR and Armed Forces BiH is important for overlapping of different synergies.”

COMEUFOR Major General Schrötter concluded by saying: “While this exercise is primarily designed to practice our contingency plans, the participation of units from Armed Forces BiH serves to showcase their forces’ significant progression in Capability Development and Capacity Building and their growing potential for increased participation in international peace support operations.” He added: “Large scale Brigade-Level exercises such as Exercise Quick Response 2016 prove decisively that EUFOR Forces along with our comrades from AF BiH and our Reserves are at all times ready and able to respond quickly and effectively to any potential threat to our Safe and Secure Environment.”

EUFOR Operation Althea is currently made up of soldiers from 15 EU member states and 5 partner nations. Its primary roles are to provide capacity building and training support to the Armed Forces of BiH and to support BiH efforts to maintain a safe and secure environment, whilst providing support to the overall EU comprehensive strategy for BiH.

Spokesperson: Lt Cdr C. Harwood RN
00387 (0) 3349 5216
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Public Affairs Office: Mrs Elma Robovic
Office: 00387 (0)33 495 214
00387 (0)66 914 664
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Photos from the Exercise...


EUFOR završio uspješnu vježbu "BRZI ODGOVOR 2016"

Komandant EUFOR-a: “Snage su u svakom trenutku spremne i sposobne da reaguju brzo i efikasno”

Danas završena vježba "BRZI ODGOVOR 2016" uspješno je omogućila svim zemljama učesnicama da se uvježbaju za izvođenje većih operacija podrške miru, nivoa brigade, ako budu pozvane da u njima učestvuju.
Preko 750 vojnika i 70 vozila, koji su bili smješteni u šatorskom naselju, uspješno su obavili obuku i zadatke koje im je postavio Tim za kontrolu vježbe. Sa snagama veličine brigade, OSBiH i EUFOR i zemlje učesnice su bili u stanju izvesti veće i naprednije scenarije koji su pred njih postavljeni. Vježba "BRZI ODGOVOR 2016" odlučno pokazuje da je EUFOR, zajedno s kolegama iz OSBiH, i rezervnim snagama, u svakom trenutku spreman i sposoban brzo i efikasno reagirati na bilo koju potencijalnu prijetnju stabilnom i sigurnom okruženju.
Tokom dana rezerviranog za visoke zvanice, predstavnici OSBiH, specijalni predstavnik EU, ambasadori zemаlja učesnica i druge visoke zvanice prisustvovali su pokaznoj vježbi na Manjači tokom koje je prikazana obuka u sklopu vježbe. U fiktivnom scenariju, gosti su imali priliku posmatrati visoke zvaničnike koji stižu na konferenciju u konvoju pod pratnjom, te zatim kontrolu nereda u slučaju manjeg okršaja nakon kojeg je bilo potrebno obaviti medicinsku evakuaciju. Rezervne snage od 140 vojnika OSBiH u oklopnim borbenim vozilima M113 brzo su osigurale područje prije nego što je tim za uklanjanje ekplozivnih ubojnih sredstava uspostavio izlazni koridor za sigurnu evakuaciju visokih zvaničnika sa tog područja. Gosti su sa svog osmatračkog mjesta mogli vidjeti velike elemente podrške, uključujući zračnu podršku, oklopna vozila KFOR-a, snajperske timove i rezervnu četu iz Ujedinjenog Kraljevstva, koji su brzo reagirali na zahtjev za podršku.
Nakon pokazne vježbe, ambasador Lars-Gunnar Wigemark je u izjavi za štampu rekao: “Ova vježba pokazuje da EUFOR i dalje ima ključnu ulogu u BiH. Posebno sam zadovoljan što mi se pružila prilika da vidim izvrsnu saradnju i koordinaciju između EUFOR-a i Oružanih snaga BiH i pozdravljam učešće profesionalnih vojnika iz velikog broja EU zemalja koji zajedno rade na osiguranju stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini.” Zatim se prisutnima obratio generalpukovnik Anto Jeleč, načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, koji je izjavio: “Odnos između EUFOR-a i Oružanih snaga BiH je važan zbog sinergije aktivnosti.”
Komandant EUFOR-a generalmajor Schrötter je u završnoj riječi rekao: “Premda je ova vježba osmišljena prvenstveno za uvježbavanje naših planova za vanredne situacije, učešće jedinica iz Oružanih snaga BiH služi da se pokaže njihov značajan napredak u razvoju sposobnosti i jačanju kapaciteta, te njihov rastući potencijal za povećano učešće u međunarodnim operacijama podrške miru.” Zatim je dodao: “Velike vježbe nivoa brigade, kao što je vježba "BRZI ODGOVOR 2016", odlučno pokazuju da su snage EUFOR-a, zajedno s našim kolegama iz OSBiH i našim rezervnim snagama, u svakom trenutku spremne i sposobne brzo i efikasno reagirati na bilo koju potencijalnu prijetnju našem stabilnom i sigurnom okruženju.”
U misiji EUFOR-a operacija "Althea" trenutno učestvuju vojnici iz 15 zemalja članica EU i 5 partnerskih zemalja. Primarna uloga EUFOR-a je pomoć Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci i podrška vlastima BiH u održanju stabilnog i sigurnog okruženja, uz istovremenu podršku sveobuhvatnoj EU strategiji za BiH.

Fotografije sa vježbe...


EUFOR završio uspješnu vježbu "BRZI ODGOVOR 2016"

Zapovjednik EUFOR-a: “Snage su u svakom trenutku spremne i sposobne reagirati brzo i učinkovito”

Danas završena vježba "BRZI ODGOVOR 2016" uspješno je omogućila svim zemljama sudionicama da se uvježbaju za izvođenje većih operacija potpore miru, razine brigade, ako budu pozvane da u njima sudjeluju.
Preko 750 vojnika i 70 vozila, koji su bili smješteni u šatorskom naselju, uspješno su obavili obuku i zadatke koje im je postavio Tim za kontrolu vježbe. Sa snagama veličine brigade, OSBiH i EUFOR i zemlje sudionice su bili u stanju izvesti veće i naprednije scenarije koji su pred njih postavljeni. Vježba "BRZI ODGOVOR 2016" odlučno pokazuje da je EUFOR, zajedno s kolegama iz OSBiH, i pričuvnim snagama, u svakom trenutku spreman i sposoban brzo i učinkovito reagirati na bilo koju potencijalnu prijetnju stabilnom i sigurnom okruženju.
Tijekom dana rezerviranog za visoke zvanice, predstavnici OSBiH, specijalni predstavnik EU, veleposlanici zemаlja sudionica i druge visoke zvanice nazočili su pokaznoj vježbi na Manjači tijekom koje je prikazana obuka u sklopu vježbe. U fiktivnom scenariju, gosti su imali priliku promatrati visoke dužnosnike koji stižu na konferenciju u konvoju pod pratnjom, te zatim kontrolu nereda u slučaju manjeg okršaja nakon kojeg je bilo potrebno obaviti medicinsku evakuaciju. Pričuvne snage od 140 vojnika OSBiH u oklopnim borbenim vozilima M113 brzo su osigurale područje prije nego što je tim za uklanjanje ekplozivnih ubojitih sredstava uspostavio izlazni koridor za sigurnu evakuaciju visokih dužnosnika sa tog područja. Gosti su sa svog promatračkog mjesta mogli vidjeti velike elemente potpore, uključujući zračnu potporu, oklopna vozila KFOR-a, snajperske timove i pričuvnu satniju iz Ujedinjenog Kraljevstva, koji su brzo reagirali na zahtjev za potporu.
Nakon pokazne vježbe, veleposlanik Lars-Gunnar Wigemark je u izjavi za štampu rekao: “Ova vježba pokazuje da EUFOR i dalje ima ključnu ulogu u BiH. Posebno sam zadovoljan što mi se pružila prilika da vidim izvrsnu suradnju i koordinaciju između EUFOR-a i Oružanih snaga BiH i pozdravljam sudjelovanje profesionalnih vojnika iz velikog broja EU zemalja koji zajedno rade na osiguranju stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini.” Zatim se nazočnima obratio general-pukovnik Anto Jeleč, načelnik Zajedničkog stožera Oružanih snaga BiH, koji je izjavio: “Odnos između EUFOR-a i Oružanih snaga BiH je važan zbog sinergije aktivnosti.”
Zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Schrötter je u završnoj riječi rekao: “Premda je ova vježba osmišljena prvenstveno za uvježbavanje naših planova za izvanredne situacije, sudjelovanje postrojbi iz Oružanih snaga BiH služi da se pokaže njihov značajan napredak u razvoju sposobnosti i jačanju kapaciteta, te njihov rastući potencijal za povećano sudjelovanje u međunarodnim operacijama potpore miru.” Zatim je dodao: “Velike vježbe razine brigade, kao što je vježba "BRZI ODGOVOR 2016", odlučno pokazuju da su snage EUFOR-a, zajedno s našim kolegama iz OSBiH i našim pričuvnim snagama, u svakom trenutku spremne i sposobne brzo i učinkovito reagirati na bilo koju potencijalnu prijetnju našem stabilnom i sigurnom okruženju.”
U misiji EUFOR-a operacija "Althea" trenutno sudjeluju vojnici iz 15 zemalja članica EU i 5 partnerskih zemalja. Primarna uloga EUFOR-a je pomoć Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci i potpora vlastima BiH u održanju stabilnog i sigurnog okruženja, uz istovremenu potporu sveobuhvatnoj EU strategiji za BiH.

Fotografije sa vježbe...


ЕУФОР завршио успјешну вјежбу "БРЗИ ОДГОВОР 2016"

Командант ЕУФОР-а: “Снаге су у сваком тренутку спремне и способне да реагују брзо и ефикасно”

Данас завршена вјежба "БРЗИ ОДГОВОР 2016" успјешно је омогућила свим земљама учесницама да се увјежбају за извођење већих операција подршке миру, нивоа бригаде, ако буду позване да у њима учествују.
Преко 750 војника и 70 возила, који су били смјештени у шаторском насељу, успјешно су обавили обуку и задатке које им је поставио Тим за контролу вјежбе. Са снагама величине бригаде, ОСБиХ и ЕУФОР и земље учеснице су били у стању извести веће и напредније сценарије који су пред њих постављени. Вјежба "БРЗИ ОДГОВОР 2016" одлучно показује да је ЕУФОР, заједно с колегама из ОСБиХ, и резервним снагама, у сваком тренутку спреман и способан брзо и ефикасно реаговати на било коју потенцијалну пријетњу стабилном и безбједном окружењу.
Током дана резервисаног за високе званице, представници ОСБиХ, специјални представник ЕУ, амбасадори земаља учесница и друге високе званице присуствовали су показној вјежби на Мањачи током које је приказана обука у склопу вјежбе. У фиктивном сценарију, гости су имали прилику посматрати високе званичнике који стижу на конференцију у конвоју под пратњом, те затим контролу нереда у случају мањег окршаја након којег је било потребно обавити медицинску евакуацију. Резервне снаге од 140 војника ОСБиХ у оклопним борбеним возилима М113 брзо су обезбиједиле подручје прије него што је тим за уклањање екплозивних убојних средстава успоставио излазни коридор за безбједну евакуацију високих званичника са тог подручја. Гости су са свог осматрачког мјеста могли видјети велике елементе подршке, укључујући ваздушну подршку, оклопна возила КФОР-а, снајперске тимове и резервну чету из Уједињеног Краљевства, који су брзо реаговали на захтјев за подршку.
Након показне вјежбе, амбасадор Ларс-Гунар Вигемарк је у изјави за штампу рекао: “Ова вјежба показује да ЕУФОР и даље има кључну улогу у БиХ. Посебно сам задовољан што ми се пружила прилика да видим изврсну сарадњу и координацију између ЕУФОР-а и Оружаних снага БиХ и поздрављам учешће професионалних војника из великог броја ЕУ земаља који заједно раде на осигурању стабилности и безбједности у Босни и Херцеговини.” Затим се присутнима обратио генерал-пуковник Анто Јелеч, начелник Заједничког штаба Оружаних снага БиХ, који је изјавио: “Однос између ЕУФОР-а и Оружаних снага БиХ је важан због синергије активности.”
Командант ЕУФОР-а генерал-мајор Шротер је у завршној ријечи рекао: “Премда је ова вјежба осмишљена првенствено за увјежбавање наших планова за ванредне ситуације, учешће јединица из Оружаних снага БиХ служи да се покаже њихов значајан напредак у развоју способности и јачању капацитета, те њихов растући потенцијал за повећано учешће у међународним операцијама подршке миру”. Затим је додао: “Велике вјежбе нивоа бригаде, као што је вјежба "БРЗИ ОДГОВОР 2016", одлучно показују да су снаге ЕУФОР-а, заједно с нашим колегама из ОСБиХ и нашим резервним снагама, у сваком тренутку спремне и способне брзо и ефикасно реагирати на било коју потенцијалну пријетњу нашем стабилном и безбједном окружењу”.
У мисији ЕУФОР-а операција "Алтеа" тренутно учествују војници из 15 земаља чланица ЕУ и 5 партнерских земаља. Примарна улога ЕУФОР-а је помоћ Оружаним снагама БиХ при оспособљавању и обуци и подршка властима БиХ у одржању стабилног и безбједног окружења, уз истовремену подршку свеобухватној ЕУ стратегији за БиХ.

Фоtографије са вјежбе