Article Index

EUFOR is currently well underway with Exercise “Quick Response 2016”. This exercise is the culmination of nearly two years of planning and will take place 30 Sep to 6 Oct, in the Armed Forces BiH (AFBiH) military exercise area Manjača, near Banja Luka. Over 750 Soldiers from EUFOR, AFBiH, United Kingdom, Austria and the NATO KFOR Tactical Reserve Company of Portuguese and Hungarian soldiers will participate in the exercise, which will be combining joint training for the AFBiH and their international partners with the yearly test for EUFOR to call forward their Immediate Reserve Forces in order to be prepared should the authorities of BiH request their assistance.

25 September, saw the arrival of 120 British Soldiers as the first tranche supporting exercise Quick Response 2016. These soldiers will deploy to the AF BiH military exercise area later this week. There will be a road convoy of the vehicles deploying north to the large regional exercise ground adjacent to ‘Mika Bosnic Barracks’ in Manjača.

26 September saw the first of three Antonov 124 cargo aircraft, which will deliver the 30 vehicles required by the British troops to support annual exercise ‘Quick Response 2016”. Approximately10 vehicles plus cargo per flight will arrive at Sarajevo International Airport. The Antonov 124 is the world’s second heaviest aircraft able to deliver 150 tons of equipment, perfectly suitable for the rapid movement of vehicles across the continent. This strategic lift capability enables the UK Intermediate Reserve Forces to deploy at extremely short notice in response to the request of the BiH authorities, if requested to do so.

28 September saw 6 groups of vehicles depart Camp FILM CITY in Pristina, Kosovo. These elements consisting of the KFOR Tactical Reserve Company from Portugal and Hungary will arrive in Camp Butmir, Sarajevo on the 29 September before heading north to Manjača, near Banja Luka.

In total there will be over 750 soldiers taking part in the exercise along with over 70 vehicles and supporting equipment for this larger scale annual exercise. For the first time EUFOR and AFBiH along with its European supporting nations will have the opportunity to exercise at battalion strength.

Exercise Quick Response 2016 Articles

Spokesperson: Lt Cdr C. Harwood RN
00387 (0) 3349 5216
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Public Affairs Office: Mrs Elma Robovic
Office: 00387 (0)33 495 214
00387 (0)66 914 664
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UK Freight


EUFOR već uveliko izvodi vježbu “Brzi odgovor 2016”. Ova vježba je kulminacija skoro dvogodišnjeg planiranja i ona će se održati na vojnom poligonu OS BiH na Manjači pored Banje Luke u periodu od 30. septembra do 5. oktobra 2016 g. Preko 750 vojnika iz EUFOR-a, OS BiH, Ujedinjenog Kraljevstva, Austrije i vojnika iz portugalske i mađarske čete Taktičkih rezervnih snaga EUFOR-a iz sastava NATO misije KFOR će učestvovati u ovoj vježbi, koja će biti kombinirana zajednička obuka OS BiH i njihovih međunarodnih partnera, a također i godišnja provjera sposobnosti EUFOR-a da rasporedi svoje rezervne snage kako bi bile spremne u slučaju da vlasti BiH zatraže njihovu pomoć.
Dana 25. septembra zabilježen je dolazak 120 britanskih vojnika kao prve grupe koja učestvuje u vježbi “Brzi odgovor 2016”. Ti vojnici će kasnije tokom ove sedmice biti raspoređeni u područje za obuku OS BiH, kada će se konvoj vozila kretati putem prema sjeveru do velikog područja OS BiH za regionalne vježbe blizu kasarne ‘Mika Bosnić’ na Manjači.
Dana 26. septembra zabilježen je dolazak prvog od tri teretna aviona ¨Antonov 124¨, koji će ukupno dovesti 30 vozila potrebnih britanskim trupama za vježbu “Brzi odgovor 2016”. Pri svakom letu će na Međunarodni aerodrom Sarajevo stići oko 10 vozila sa teretom. Po svojoj težini, ¨Antonov 124¨ je drugi avion na svijetu, i on može isporučiti 150 tona tereta, što ga čini savršenim sredstvom za brzi transport vozila širom zemlje. Ovaj strateški prevozni kapacitet omogućava Rezervnim snagama EUFOR-a iz UK raspoređivanje snaga u veoma kratkom roku kao odgovor na zahtjev bh. vlasti, ukoliko se to zatraži.
Dana 28. septembra zabilježen je odlazak 6 grupa vozila iz baze ¨Filmski grad¨ u Prištini na Kosovu. Ovi elementi se sastoje od portugalske i mađarske čete Taktičkih rezervnih snaga EUFOR-a iz sastava KFOR-a i oni će stići u bazu Butmir u Sarajevu 29. septembra, a zatim nastaviti put ka sjeveru, ka Manjači kraj Banje Luke.
Ukupan broj vojnika koji će učestvovati u vježbi je 750, sa preko 70 vozila i pratećom opremom koja će se koristiti u ovoj velikoj godišnjoj vježbi. Ovo je prvi put da će EUFOR i OS BiH, zajedno sa evropskim nacijama koje učestvuju, imati priliku da održe vježbu na nivou bataljona.


EUFOR već uveliko izvodi vježbu “Žurni odgovor 2016”. Ova vježba je kulminacija skoro dvogodišnjeg planiranja i ona će se održati na vojnom poligonu OS BiH na Manjači pored Banje Luke u periodu od 30. rujna 5. listopada 2016 g. Preko 750 vojnika iz EUFOR-a, OS BiH, Ujedinjenog Kraljevstva, Austrije i vojnika iz portugalske i mađarske satnije Taktičkih pričuvnih snaga EUFOR-a iz sastava NATO misije KFOR sudjelovat će u ovoj vježbi, koja će biti kombinirana zajednička obuka OS BiH i njihovih međunarodnih partnera, a također i godišnja provjera sposobnosti EUFOR-a da rasporedi svoje pričuvne snage kako bi bile spremne u slučaju da vlasti BiH zatraže njihovu pomoć.
Dana 25. rujna zabilježen je dolazak 120 britanskih vojnika kao prve skupine koja sudjeluje u vježbi “Žurni odgovor 2016”. Ti vojnici će kasnije tijekom ovog tjedna biti raspoređeni u područje za obuku OS BiH, kada će se konvoj vozila kretati putem prema sjeveru do velikog područja OS BiH za regionalne vježbe blizu vojarne ‘Mika Bosnić’ na Manjači.
Dana 26. rujna zabilježen je dolazak prvog od tri teretna zrakoplova ¨Antonov 124¨, koji će ukupno dovesti 30 vozila potrebitih britanskim trupama za vježbu “Žurni odgovor 2016”. Pri svakom letu će na Međunarodni aerodrom Sarajevo stići oko 10 vozila sa teretom. Po svojoj težini, ¨Antonov 124¨ je drugi zrakoplov na svijetu, i on može isporučiti 150 tona tereta, što ga čini savršenim sredstvom za brzi transport vozila diljem zemlje. Ovaj strateški prijevozni kapacitet omogućava Pričuvnim snagama EUFOR-a iz UK raspoređivanje snaga u veoma kratkom roku kao odgovor na zahtjev bh. vlasti, ukoliko se to zatraži.
Dana 28. rujna zabilježen je odlazak 6 skupina vozila iz baze ¨Filmski grad¨ u Prištini na Kosovu. Ovi elementi se sastoje od portugalske i mađarske satnije Taktičkih pričuvnih snaga EUFOR-a iz sastava KFOR-a i oni će stići u bazu Butmir u Sarajevu 29. rujna, a zatim nastaviti put ka sjeveru, ka Manjači kraj Banje Luke.
Ukupan broj vojnika koji će sudjelovati u vježbi je 750, sa preko 70 vozila i pratećom opremom koja će se koristiti u ovoj velikoj godišnjoj vježbi. Ovo je prvi put da će EUFOR i OS BiH, zajedno sa europskim nacijama koje sudjeluju, imati prigodu da održe vježbu na razini bojne.


ЕУФОР већ увелико изводи вјежбу “Брзи одговор 2016”. Ова вјежба је кулминација скоро двогодишњег планирања и она ће се одржати на војном полигону ОС БиХ на Мањачи поред Бање Луке у периоду од 30. септембра до 5. октобра 2016 г. Преко 750 војника из ЕУФОР-а, ОС БиХ, Уједињеног Краљевства, Аустрије и војника из португалске и мађарске чете Тактичких резервних снага ЕУФОР-а из састава НАТО мисије КФОР ће учествовати у овој вјежби, која ће бити комбиниована заједничка обука ОС БиХ и њихових међународних партнера, а такође и годишња провјера способности ЕУФОР-а да распореди своје резервне снаге да би биле спремне у случају да власти БиХ затраже њихову помоћ.
Дана 25. септембра забиљежен је долазак 120 британских војника као прве групе која учествује у вјежби “Брзи одговор 2016”. Ти војници ће касније током ове седмице бити распоређени у подручје за обуку ОС БиХ, када ће се конвој возила кретати путем према сјеверу до великог подручја ОС БиХ за регионалне вјежбе близу касарне ‘Мика Боснић’ на Мањачи.
Дана 26. септембра забиљежен је долазак првог од три теретна авиона ¨Антонов 124¨, који ће укупно довести 30 возила потребних британским трупама за вјежбу “Брзи одговор 2016”. При сваком лету ће на Међународни аеродром Сарајево стићи око 10 возила са теретом. По својој тежини, ¨Антонов 124¨ је други авион на свијету, и он може испоручити 150 тона терета, што га чини савршеним средством за брзи транспорт возила широм земље. Овај стратешки превозни капацитет омогућава Резервним снагама ЕУФОР-а из УК распоређивање снага у веома кратком року као одговор на захтјев бх. власти, уколико се то затражи.
Дана 28. септембра забиљежен је одлазак 6 група возила из базе ¨Филмски град¨ у Приштини на Косову. Ови елементи се састоје од португалске и мађарске чете Тактичких резервних снага ЕУФОР-а из састава КФОР-а и они ће стићи у базу Бутмир у Сарајеву 29. септембра, а затим наставити пут ка сјеверу, ка Мањачи крај Бање Луке.
Укупан број војника који ће учествовати у вјежби је 750, са преко 70 возила и пратећом опремом која ће се користити у овој великој годишњој вјежби. Ово је први пут да ће ЕУФОР и ОС БиХ, заједно са европским нацијама које учествују, имати прилику да одрже вјежбу на нивоу батаљона.