Article Index

Заједничка изјава НАТО Штаба Сарајево (НШСа) и Снага Европске уније за објављивање одмах
Став НАТО-а и ЕУФОР-а о протесту 19. јула 2016. испред Базе Бутмир
Дана 13. јула 2016. адвокати Салихбеговић и Капетановић обавијестили су НАТО Штаб Сарајево и Главну команду ЕУФОР-а да су их њихови клијенти и други подносиоци одштетних захтјева обавијестили да ће у континуитету одржавати протесте и блокаде базе Бутмир док не добију званичну и јавну информацију о статусу и рјешењу својих одштетних захтјева.
НАТО Штаб Сарајево и Главна команда ЕУФОР-а су увијек савјесни у погледу одговорности које имају као послодавци. Осим тога, и прошле и садашње плате упослених у овим организацијама знатно су изнад плата које се на сличним радним мјестима исплаћују на домаћем тржишту рада.
НАТО Штаб Сарајево и Главна команда ЕУФОР-а сматрају да је непримјерено да се разговара о интересима садашњих и бивших упосленика преко медија или у јавном домену. НАТО Штаб Сарајево и Команда ЕУФОР-а сматрају да су редовне правне процедуре примарни и примјерени канал за обраду ових одштетних захтјева, који се разматрају на одговарајући начин.
НАТО Штаб Сарајево и Главна команда ЕУФОР-а свјесни су специфичних изазова везаних за обраду ових захтјева. Међународни споразуми којима је успостављен процес одштетних захтјева настали су у вријеме кад је постојала једна команда и нису предвидјели промјене у структури ни Штаба ни Команде до којих је у међувремену дошло. Те промјене, уз чињеницу да је велики број упосленика радио у различитим организацијама, довеле су до процедуралних комплексности и потребан је одговарајући поступак разматрања како би све стране имале праведну прилику да се очитују. Могућност обраде захтјева у одштетном поступку условљен је капацитетом тијела која доносе одлуке у поступку. Број одштетних захтјева у подручју радног права знатно је нарастао у неколико задњих година. У настојању да одговоре на већи број предмета које треба ријешити, НШСа и Главна команда ЕУФОР-а су одмах успоставили дијалог с надлежним органима Федерације БиХ и Републике Српске како би се унаприједио капацитет за обраду одштетних захтјева кроз већи број ангажованих лица и чешћа засједања.
Ове активности које још нису довеле до жељеног резултата су у току. НАТО Штаб Сарајево и Главна команда ЕУФОР-а вјерују да ће домаће власти подржати већу експедитивност одштетних поступака тако што ће именовати додатне чланове Комисије за одштетне захтјеве и Арбитражног трибунала. НАТО Штаб Сарајево и Главна команда ЕУФОР-а наставиће да сарађују са својим надређеним командама и властима БиХ на рјешавању овог питања и опредијељени су да осигурају одговарајући поступак за захтјеве свих бивших и садашњих упосленика НАТО-а, ЕУФОР-а и земаља учесница.
Адвокатима Салихбеговићу и Капетановићу упућен је позив да дођу и разговарају о интересима клијената чији су они правни заступници.