Article Index

Zajednička izjava NATO Štaba Sarajevo (NŠSa) i Snaga Evropske unije za objavljivanje odmah
Stav NATO-a i EUFOR-a o protestu 19. jula 2016. ispred Baze Butmir
Dana 13. jula 2016. advokati Salihbegović i Kapetanović obavijestili su NATO Štab Sarajevo i Glavnu komandu EUFOR-a da su ih njihovi klijenti i drugi podnosioci odštetnih zahtjeva obavijestili da će kontinuirano održavati proteste i blokade baze Butmir dok ne dobiju zvaničnu i javnu informaciju o statusu i rješenju svojih odštetnih zahtjeva.
NATO Štab Sarajevo i Glavna komanda EUFOR-a su uvijek savjesni u pogledu odgovornosti koje imaju kao poslodavci. Osim toga, i prošle i sadašnje plate uposlenih u ovim organizacijama znatno su iznad plata koje se na sličnim radnim mjestima isplaćuju na domaćem tržištu rada.
NATO Štab Sarajevo i Glavna komanda EUFOR-a smatraju da je neprimjereno razgovarati o interesima sadašnjih i bivših uposlenika preko medija ili u javnom domenu. NATO Štab Sarajevo i Komanda EUFOR-a smatraju da su redovne pravne procedure primarni i primjereni kanal za obradu ovih odštetnih zahtjeva, koji se razmatraju na odgovarajući način.
NATO Štab Sarajevo i Glavna komanda EUFOR-a svjesni su specifičnih izazova vezanih za obradu ovih zahtjeva. Međunarodni sporazumi kojima je uspostavljen proces odštetnih zahtjeva nastali su u vrijeme kad je postojala jedna komanda i nisu predvidjeli promjene u strukturi ni Štaba ni Komande do kojih je u međuvremenu došlo. Te promjene, uz činjenicu da je veliki broj uposlenika radio u različitim organizacijama, dovele su do proceduralnih kompleksnosti i potreban je odgovarajući postupak razmatranja kako bi sve strane imale pravičnu priliku da se očituju. Mogućnost obrade zahtjeva u odštetnom postupku uvjetovan je kapacitetom tijela koja donose odluke u postupku. Broj odštetnih zahtjeva u području radnog prava znatno je narastao u nekoliko zadnjih godina. U nastojanju da odgovore na veći broj predmeta koje treba riješiti, NŠSa i Glavna komanda EUFOR-a su odmah uspostavili dijalog s nadležnim organima Federacije BiH i Republike Srpske kako bi se unaprijedio kapacitet za obradu odštetnih zahtjeva kroz veći broja angažiranih osoba i češća zasjedanja.
Ove aktivnosti koje još nisu dovele do željenog ishoda su u toku. NATO Štab Sarajevo i Glavna komanda EUFOR-a vjeruju da će domaće vlasti podržati veću ekspeditivnost odštetnih postupaka tako što će imenovati dodatne članove Komisije za odštetne zahtjeve i Arbitražnog tribunala. NATO Štab Sarajevo i Glavna komanda EUFOR-a nastavit će sarađivati sa svojim nadređenim komandama i vlastima BiH na rješavanju ovog pitanja i opredijeljeni su da osiguraju odgovarajući postupak za zahtjeve svih bivših i sadašnjih uposlenika NATO-a, EUFOR-a i zemalja učesnica.
Advokatima Salihbegoviću i Kapetanoviću upućen je poziv da dođu i razgovaraju o interesima klijenata čiji su oni pravni zastupnici.