Article Index

U ponedeljak, 13. juna 2016. g., u Domu OS BiH u Sarajevu, održana je 12. sjednica Strateškog komiteta za oružje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva, kojoj je domaćin bio komandant EUFOR-a, generalmajor Friedrich Schrötter. Sjednica je održana s ciljem analiziranja i promoviranja aktivnosti usmjerenih na rješavanje pitanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava u BiH.
Sjednicom, kojoj je domaćin bio komandant EUFOR-a u BiH, predsjedavala je ministrica odbrane BiH, gđa Marina Pendeš. Sjednici su prisustvovali i njeni zamjenici, g. Sead Jusić i g. Boris Jerinić, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH, generalpukovnik Anto Jeleč, i njegovi zamjenici kao stalni članovi komiteta, kao i predstavnici Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH. Sjednici su također prisustvovali i stalni članovi komiteta iz međunarodnih organizacija: Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, Razvojnog programa UN, Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi, NATO Štaba u Sarajevu i ambasada Sjedinjenih država, Švajcarske, Austrije i Švedske.
BiH još uvijek posjeduje značajnu količinu nestabilne vojne municije. Veliki dio te municije se skladišti i održava na neuslovan način. Prisustvo nestabilne municije u BiH predstavlja opasnost po javnu sigurnost i potencijalnu opasnost za sigurno i stabilno okruženje. Ta municija je također finasijski i administrativni teret za OS BiH. Upravljanje i kontrola skladišta naoružanja, kao i inspekcije oružja, potpuno su u nadležnosti ovlaštenih organa BiH, ali u interesu je svih da se upravljanje i rješavanje vrše u okviru sigurnog i bezbjednog procesa.
Komandant EUFOR-a je u svom uvodnom obraćanju spomenuo tragičnu nesreću koja se nedavno dogodila u skladištu eksploziva u Indiji, a učesnicima sjednice je prikazan i kratak snimak o ovoj nesreći. Komandant EUFOR-a je rekao: “Ovakve tragične nesreće služe kao podsjetnik na važnost naše uloge, a to je da poduzmemo korake u vezi opasne situacije koja trenutno postoji u BiH u smislu sigurnog skladištenja i uništavanja viškova oružja i municije.” On je zatim dodao: “Ne smijemo dozvoliti da se ovakva nesereća ikada dogodi ovdje. Mi, međunarodni partneri, nastavljamo pružati podršku Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH u rješavanju ovog pitanja koje je od ključnog značaja za javnu sigurnost. Mi se prije svega trebamo usredotočiti na to da se nakon 100% inspekcije izvrši uništavanje i smanjivanje zaliha i osigura pravilno upravljanje tokom životnog vijeka i skladištenje preostalih zaliha.”
Aktivnosti u okviru projekta “EXPLODE” uključuju uništavanje visoko-rizične municije i kompleksnog naoružanja, pružanje podrške Oružanim snagama BiH u smanjivanju zaliha vojne municije na količinu kojom se može pravilno upravljati, izvođenje obuke za više starješine s ciljem njihovog daljeg osposobljavanja i unaprijeđivanje infrastrukture kako bi se poboljšala sigurnost i uslovi za skladištenje u skladištima vojnog oružja i municije. Ovaj projekat se implementira u okviru partnerstva između Ministarstva odbrane BiH, Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, UNDP-a i Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi.
Komandant EUFOR-a je također rekao: “Želio bih odati priznanje Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH na velikom napretku koji su do sada ostvarili, ali također moram od njih zatražiti još veći angažman i još bolje rezultate. Moramo ostati usredotočeni i angažirani u radu ka našem prioritetnom cilju, a to je da učinimo BiH sigurnijim i bezbjednijim mjestom za život. Unaprijed se radujem današnjem zajedničkom radu usmjerenom na postizanje stvarnog i opipljivog napretka, a sve s ciljem da učinimo BiH sigurnijim mjestom za rad i život.” Ministrica odbrane BiH, gđa Marina Pendeš i komandant EUFOR-a, generalmajor Friedrich Schrötter, su nakon sjednice dali kratke izjave za medije. Gđa Pendeš je izjavila: “U prvih pet mjeseci prošle godine smo uništili oko 600 tona, a tokom istog perioda ove godine smo već uništili oko 900 tona." Ona je zatim dodala: ”Nadam se da ćemo istim intenzitetom nastaviti sa radom na ovome.”
Komandant EUFOR-a je na kraju rekao: “Nastavit ćemo pružati podršku MO i OS BiH u radu na uspostavljanju procedura za skladištenje i poboljšavanju infrastrukture, kako bismo kroz zajedničke napore poboljšali sigurno i stabilno okruženje u BiH, jer nam je to svima u interesu.”
EUFOR će, u okviru svojih mogućnosti, nastaviti da pomaže Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH kroz tehničko savjetovanje i usluge predmetnih stručnjaka.