Article Index

The 12th session of the Strategic Committee for Weapons, ammunition and explosives, hosted by the Commander of EUFOR (COMEUFOR) Major General Friedrich SCHRÖTTER in BiH, was held at the Hall of the AF BiH, Sarajevo on Monday, June 13, 2016 in order to analyse and promote activities aimed to solving the issue of surplus weapons, ammunition and explosives in Bosnia and Herzegovina.

Commander (COM) of EUFOR, Major General Friedrich SCHRÖTTER and BiH Minister of Defence Ms Marina Pendeš during the conference.

Commander (COM) of EUFOR, Major General Friedrich SCHRÖTTER and BiH Minister of Defence Ms Marina Pendeš during the conference. Photos: WOII Martin Austerhuber

The session, hosted by COMEUFOR in BiH, was chaired by the BiH Minister of Defence Ms Marina Pendeš. Also, the session was attended by her deputies Mr Sead Jusić, Mr Boris Jerinić and Lieutenant General Anto Jeleč Chief of the Joint Staff of the AF BiH and his deputies who are the permanent members of the committee and representatives of the Joint Commission for Defence and Security of the BiH Parliament. Also, the session was attended by permanent members of the committee from the international organizations: Office of EU Special Representative (EUSR) in Bosnia and Herzegovina, United Nations Development Programme (UNDP), Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), NATO HQ Sarajevo, as well as the representatives of the embassies in BiH (The United States, Switzerland, Austria and Sweden).

BiH still has a substantial amount of unstable military ammunition. A large part of this was poorly stored and maintained. The presence of unstable ammunition in BiH could cause public safety concerns, and is potential risk to a Safe and Secure Environment. It also constitutes a financial and administrative burden to the AF BiH. The governance and overall control of arms depots, and weapons inspections remains firmly with the competent authorities of BiH. However, it is in the interest of everybody concerned that management and disposal occurs following a safe and secure process.

COMEUFOR’s opening remarks highlighted a recent tragic accident in India at an explosives store and a short video of the incident was played to the conference. COMEUFOR said: “Tragic accidents such as this serve to remind of the importance of our role here today to address the dangerous situation which currently exists in BiH with regards to safe storage and destruction of surplus weapons and ammunition.” He went on to say: “We can never allow an incident like this to happen here. We international partners continue to support the Ministry of Defence and Armed Forces BiH to resolve this critical public safety issue. Our main focus should be ensuring that the inventory is 100% followed by destruction, stock reduction and proper life cycle management and storage of retained stocks.”

Project EXPLODE activities include: destroying high hazard ammunition and complex weapon systems; supporting the Armed Forces of BiH in the reduction of military ammunition stockpiles to manageable quantities; conducting training for senior military officers to build their capacities; and implementing infrastructure upgrades to improve the safety and storage conditions of military weapons and ammunition storage depots. The Project is also implemented in partnership with the BiH Ministry of Defence, the EU Special Representative to BiH, the UNDP, and the Organization for Security and Co-operation in Europe.

COMEUFOR also said: “I would like to acknowledge the great progress of the MoD and AF BiH to date, but I must also ask for even more engagement and better results. Let us all stay really focused and engaged on our priority aim to make BiH a safer and more secure place to life. I look forward to us working together today to make real and tangible progress towards making BiH a safer place to work and live.”

After the conference there was an opportunity for a short press statement by the BiH Minister of Defence Ms Marina Pendeš and COMEUFOR Major General Friedrich SCHRÖTTER. Ms Pendeš said “" For the first five months compared to last year where we destroyed circa 600 tons we are already at the figure of circa 900 tons." She went on to say,”I hope BiH will continue this intensity of work.”

COMEUFOR concluded by saying, “We will continue supporting the MoD and AF BiH in further development of procedures for storage and also infrastructure and through joint efforts improve the SASE in BiH, which is our common interest.”
EUFOR will continue to assist, both the Ministry of Defence and AF BiH with technical advice, and subject matter expert support, within means and capabilities.

Photo gallery...


U ponedeljak, 13. juna 2016. g., u Domu OS BiH u Sarajevu, održana je 12. sjednica Strateškog komiteta za oružje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva, kojoj je domaćin bio komandant EUFOR-a, generalmajor Friedrich Schrötter. Sjednica je održana s ciljem analiziranja i promoviranja aktivnosti usmjerenih na rješavanje pitanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava u BiH.
Sjednicom, kojoj je domaćin bio komandant EUFOR-a u BiH, predsjedavala je ministrica odbrane BiH, gđa Marina Pendeš. Sjednici su prisustvovali i njeni zamjenici, g. Sead Jusić i g. Boris Jerinić, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH, generalpukovnik Anto Jeleč, i njegovi zamjenici kao stalni članovi komiteta, kao i predstavnici Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH. Sjednici su također prisustvovali i stalni članovi komiteta iz međunarodnih organizacija: Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, Razvojnog programa UN, Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi, NATO Štaba u Sarajevu i ambasada Sjedinjenih država, Švajcarske, Austrije i Švedske.
BiH još uvijek posjeduje značajnu količinu nestabilne vojne municije. Veliki dio te municije se skladišti i održava na neuslovan način. Prisustvo nestabilne municije u BiH predstavlja opasnost po javnu sigurnost i potencijalnu opasnost za sigurno i stabilno okruženje. Ta municija je također finasijski i administrativni teret za OS BiH. Upravljanje i kontrola skladišta naoružanja, kao i inspekcije oružja, potpuno su u nadležnosti ovlaštenih organa BiH, ali u interesu je svih da se upravljanje i rješavanje vrše u okviru sigurnog i bezbjednog procesa.
Komandant EUFOR-a je u svom uvodnom obraćanju spomenuo tragičnu nesreću koja se nedavno dogodila u skladištu eksploziva u Indiji, a učesnicima sjednice je prikazan i kratak snimak o ovoj nesreći. Komandant EUFOR-a je rekao: “Ovakve tragične nesreće služe kao podsjetnik na važnost naše uloge, a to je da poduzmemo korake u vezi opasne situacije koja trenutno postoji u BiH u smislu sigurnog skladištenja i uništavanja viškova oružja i municije.” On je zatim dodao: “Ne smijemo dozvoliti da se ovakva nesereća ikada dogodi ovdje. Mi, međunarodni partneri, nastavljamo pružati podršku Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH u rješavanju ovog pitanja koje je od ključnog značaja za javnu sigurnost. Mi se prije svega trebamo usredotočiti na to da se nakon 100% inspekcije izvrši uništavanje i smanjivanje zaliha i osigura pravilno upravljanje tokom životnog vijeka i skladištenje preostalih zaliha.”
Aktivnosti u okviru projekta “EXPLODE” uključuju uništavanje visoko-rizične municije i kompleksnog naoružanja, pružanje podrške Oružanim snagama BiH u smanjivanju zaliha vojne municije na količinu kojom se može pravilno upravljati, izvođenje obuke za više starješine s ciljem njihovog daljeg osposobljavanja i unaprijeđivanje infrastrukture kako bi se poboljšala sigurnost i uslovi za skladištenje u skladištima vojnog oružja i municije. Ovaj projekat se implementira u okviru partnerstva između Ministarstva odbrane BiH, Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, UNDP-a i Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi.
Komandant EUFOR-a je također rekao: “Želio bih odati priznanje Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH na velikom napretku koji su do sada ostvarili, ali također moram od njih zatražiti još veći angažman i još bolje rezultate. Moramo ostati usredotočeni i angažirani u radu ka našem prioritetnom cilju, a to je da učinimo BiH sigurnijim i bezbjednijim mjestom za život. Unaprijed se radujem današnjem zajedničkom radu usmjerenom na postizanje stvarnog i opipljivog napretka, a sve s ciljem da učinimo BiH sigurnijim mjestom za rad i život.” Ministrica odbrane BiH, gđa Marina Pendeš i komandant EUFOR-a, generalmajor Friedrich Schrötter, su nakon sjednice dali kratke izjave za medije. Gđa Pendeš je izjavila: “U prvih pet mjeseci prošle godine smo uništili oko 600 tona, a tokom istog perioda ove godine smo već uništili oko 900 tona." Ona je zatim dodala: ”Nadam se da ćemo istim intenzitetom nastaviti sa radom na ovome.”
Komandant EUFOR-a je na kraju rekao: “Nastavit ćemo pružati podršku MO i OS BiH u radu na uspostavljanju procedura za skladištenje i poboljšavanju infrastrukture, kako bismo kroz zajedničke napore poboljšali sigurno i stabilno okruženje u BiH, jer nam je to svima u interesu.”
EUFOR će, u okviru svojih mogućnosti, nastaviti da pomaže Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH kroz tehničko savjetovanje i usluge predmetnih stručnjaka.


U ponedeljak, 13. lipnja 2016. g., u Domu OS BiH u Sarajevu, održana je 12. sjednica Strateškog povjerenstva za oružje, streljivo i minsko-eksplozivna sredstva, kojoj je domaćin bio zapovjednik EUFOR-a, general-bojnik Friedrich Schrötter. Sjednica je održana s ciljem analiziranja i promoviranja aktivnosti usmjerenih na rješavanje pitanja viškova naoružanja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava u BiH.
Sjednicom, kojoj je domaćin bio zapovjednik EUFOR-a u BiH, predsjedavala je ministrica obrane BiH, gđa Marina Pendeš. Sjednici su nazočili i njezini zamjenici, g. Sead Jusić i g. Boris Jerinić, načelnik Zajedničkog stožera OS BiH, general-pukovnik Anto Jeleč, i njegovi zamjenici kao stalni članovi povjerenstva, kao i predstavnici Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH. Sjednici su također nazočili i stalni članovi povjerenstva iz međunarodnih organizacija: Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, Razvojnog programa UN, Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi, NATO Stožera u Sarajevu i veleposlanstava Sjedinjenih država, Švicarske, Austrije i Švedske. BiH još uvijek posjeduje značajnu količinu nestabilnog vojnog streljiva. Veliki dio tog streljiva se skladišti i održava na neuslovan način. Nazočnost nestabilnog streljiva u BiH predstavlja opasnost po javnu sigurnost i potencijalnu opasnost za sigurno i stabilno ozračje. To streljivo je također finasijski i administrativni teret za OS BiH. Upravljanje i kontrola skladišta naoružanja, kao i inspekcije oružja, potpuno su u nadležnosti ovlaštenih organa BiH, ali u interesu je svih da se upravljanje i rješavanje vrše u okviru sigurnog procesa.
Zapovjednik EUFOR-a je u svom uvodnom obraćanju spomenuo tragičnu nesreću koja se nedavno dogodila u skladištu eksploziva u Indiji, a učesnicima sjednice je prikazan i kratak snimak o ovoj nesreći. Zapovjednik EUFOR-a je rekao: “Ovakove tragične nesreće služe kao podsjetnik na važnost naše uloge, a to je da preduzmemo korake u svezi opasne situacije koja trenutačno postoji u BiH glede sigurnog skladištenja i uništavanja viškova oružja i streljiva.” On je zatim dodao: “Ne smijemo dozvoliti da se ovakova nesereća ikada dogodi ovdje. Mi, međunarodni partneri, nastavljamo pružati potporu Ministarstvu obrane i Oružanim snagama BiH u rješavanju ovog pitanja koje je od ključnoga značaja za javnu sigurnost. Mi se prije svega trebamo usredotočiti na to da se nakon 100% inspekcije izvrši uništavanje i smanjivanje zaliha i osigura pravilno upravljanje tijekom životnoga vijeka i skladištenje preostalih zaliha.”
Aktivnosti u okviru projekta “EXPLODE” uključuju uništavanje visoko-rizičnog streljiva i kompleksnog naoružanja, pružanje potpore Oružanim snagama BiH u smanjivanju zaliha vojnog streljiva na količinu kojom se može pravilno upravljati, izvođenje obuke za više časnike s ciljem njihovog daljeg osposobljavanja i unaprijeđivanje infrastrukture kako bi se poboljšala sigurnost i uvjeti za skladištenje u skladištima vojnog oružja i streljiva. Ovaj projekt se implementira u okviru partnerstva između Ministarstva obrane BiH, Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, UNDP-a i Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi.
Zapovjednik EUFOR-a je također rekao: “Želio bih odati priznanje Ministarstvu obrane i Oružanim snagama BiH na velikom napretku koji su do sada ostvarili, ali također moram od njih zatražiti još veći angažman i još bolje rezultate. Moramo ostati usredotočeni i angažirani u radu ka našem prioritetnom cilju, a to je da učinimo BiH sigurnijim mjestom za život. Unaprijed se radujem današnjem zajedničkom radu usmjerenom na postizanje stvarnog i opipljivog napretka, a sve s ciljem da učinimo BiH sigurnijim mjestom za rad i život.”
Ministrica obrane BiH, gđa Marina Pendeš i zapovjednik EUFOR-a, general-bojnik Friedrich Schrötter, su nakon sjednice dali kratke izjave za medije. Gđa Pendeš je izjavila: “U prvih pet mjeseci prošle godine smo uništili oko 600 tona, a tijekom istog perioda ove godine smo već uništili oko 900 tona." Ona je zatim dodala: ”Nadam se da ćemo istim intenzitetom nastaviti sa radom na ovome.”
Zapovjednik EUFOR-a je na kraju rekao: “Nastavit ćemo pružati potporu MO i OS BiH u radu na uspostavljanju procedura za skladištenje i poboljšavanju infrastrukture, kako bismo kroz zajedničke napore poboljšali sigurno i stabilno ozračje u BiH, jer nam je to svima u interesu.” EUFOR će, u okviru svojih mogućnosti, nastaviti pomagati Ministarstvo obrane i Oružane snage BiH kroz tehničko savjetovanje i usluge predmetnih stručnjaka.


У понедељак, 13. јуна 2016. г., у Дому ОС БиХ у Сарајеву, одржана је 12. сједница Стратешког комитета за оружје, муницију и минско-експлозивна средства, којој је домаћин био командант ЕУФОР-а, генерал-мајор Фридрих Шретер (Friedrich Schrötter). Сједница је одржана с циљем анализирања и промовисања активности усмјерених на рјешавање питања вишкова наоружања, муниције и минско-експлозивних средстава у БиХ.
Сједницом, којој је домаћин био командант ЕУФОР-а у БиХ, предсједавала је министарка одбране БиХ, гђа Марина Пендеш. Сједници су присуствовали и њени замјеници, г. Сеад Јусић и г. Борис Јеринић, начелник Заједничког штаба ОС БиХ, генерал-пуковник Анто Јелеч, и његови замјеници као стални чланови комитета, као и представници Заједничке комисије за одбрану и безбједност Парламентарне скупштине БиХ. Сједници су такође присуствовали и стални чланови комитета из међународних организација: Канцеларије Специјалног представника ЕУ у БиХ, Развојног програма УН, Организације за безбједност и сарадњу у Европи, НАТО Штаба у Сарајеву и амбасада Сједињених држава, Швајцарске, Аустрије и Шведске.
БиХ још увијек посједује значајну количину нестабилне војне муниције. Велики дио те муниције се складишти и одржава на неуслован начин. Присуство нестабилне муниције у БиХ представља опасност по јавну безбједност и потенцијалну опасност за безбједно и стабилно окружење. Та муниција је такође финасијски и административни терет за ОС БиХ. Управљање и контрола складишта наоружања, као и инспекције оружја, су потпуно у надлежности овлаштених органа БиХ, али је у интересу свих да се управљање и рјешавање врше у оквиру сигурног и безбједног процеса.
Командант ЕУФОР-а је у свом уводном обраћању споменуо трагичну несрећу која се недавно догодила у складишту експлозива у Индији, а учесницима сједнице је приказан и кратак снимак о овој несрећи. Командант ЕУФОР-а је рекао: “Овакве трагичне несреће служе као подсјетник на важност наше улоге, а то је да подузмемо кораке у вези опасне ситуације која тренутно постоји у БиХ у смислу безбједног складиштења и уништавања вишкова оружја и муниције.” Он је затим додао: “Не смијемо дозволити да се оваква несерећа икада догоди овде. Ми, међународни паретнери, настављамо да пружамо подршку Министарству одбране и Оружаним снагама БиХ у рјешавању овог питања које је од кључног значаја за јавну безбједност. Ми прије свега треба да се усредоточимо на то да се након 100% инспекције изврши уништавање и смањивање залиха и обезбједи правилно управљање током животног вијека и складиштење преосталих залиха.”
Активности у оквиру пројекта “EXPLODE” укључују уништавање високо-ризичне муниције и комплексног наоружања, пружање подршке Оружаним снагама БиХ у смањивању залиха војне муниције на количину којом се може правилно управљати, извођење обуке за више старјешине с циљем њиховог даљег оспособљавања и унапријеђивање инфраструктуре да би се побољшала безбједност и услови за складиштење у складиштима војног оружја и муниције. Овај пројекат се имплементира у оквиру партнерства између Министарства одбране БиХ, Канцеларије Специјалног представника ЕУ у БиХ, УНДП-а и Организације за безбједност и сарадњу у Европи.
Командант ЕУФОР-а је такође рекао: “Желио бих да одам признање Министарству одбране и Оружаним снагама БиХ на великом напретку који су до сада остварили, али такође морам да од њих затражим још већи ангажман и још боље резултате. Морамо да останемо усредоточени и ангажовани у раду према нашем приоритетном циљу, а то је да учинимо БиХ сигурнијим и безбједнијим мјестом за живот. Унапријед се радујем данашњем заједничком раду усмјереном на постизање стварног и опипљивог напретка, а све с циљем да учинимо БиХ безбједнијим мјестом за рад и живот.” Министарка одбране БиХ, гђа Марина Пендеш и командант ЕУФОР-а, генерал-мајор Фридрих Шретер, су након сједнице дали кратке изјаве за медије. Гђа Пендеш је изјавила: “У првих пет мјесеци прошле године смо уништили око 600 тона, а током истог периода ове године смо већ уништили око 900 тона." Она је затим додала: ”Надам се да ћемо истим интензитетом наставити са радом на овоме.”
Командант ЕУФОР-а је на крају рекао: “Наставићемо да пружамо подршку МО и ОС БиХ у раду на успостављању процедура за складиштење и побољшавању инфраструктуре, да бисмо кроз заједничке напоре побољшали безбједно и стабилно окружење у БиХ, јер нам је то свима у интересу.” ЕУФОР ће, у оквиру својих могућности, наставити да помаже Министарству одбране и Оружаним снагама БиХ кроз техничко савјетовање и услуге предметних стручњака.