Article Index

Posjeta komandanta EUFOR-a “TROM”-u u Doboju u BiH u sklopu podrške EUFOR-a upravljanju viškom zaliha municije i naoružanja u Bosni i Hercegovini u četvrtak, 19. maja 2016. g.
U četvrtak, 19. maja 2016. g., komandant EUFOR-a generalmajor Friedrich Schrötter posjetio je vojnu jedinicu "Tehnička radionica za održavanje municije" (TROM) u Doboju kako bi stekao uvid u važni posao koji se tamo obavlja kao podrška procesu uništavanja zastarjele municije u okviru projekta “Explode”. U posjeti su također bili i rukovoditelj projekta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) g. Slobodan Bošković i zamjenik komandanta Komande za podršku Oružanih snaga (OS) Bosne i Hercegovine (BiH) brigadni general Gojko Knežević. U BiH još uvijek postoje velike količine nestabilne vojne municije. Uslovi skladištenja i održavanja većeg dijela te municije bili su prilično loši. Prisustvo nestabilne municije u BiH moglo bi izazvati zabrinutost javnosti jer ona predstavlja opasnost po sigurno i stabilno okruženje. Ona je također finansijsko i administrativno opterećenje za OS BiH. Upravljanje i sveukupna kontrola skladišta naoružanja i inspekcije naoružanja ostaju pod kontrolom nadležnih vlasti BiH. Međutim, u interesu je svih da se proces rukovanja i uništavanja obavlja na siguran i bezbjedan način.
Projekat “Explode”, koji finansira Evropska unija (EU) a provodi UNDP, daje snažnu podršku timu “TROM”-a koji se bavi tim problemom. Misija Snaga Evropske unije, Operacija “Althea”, i drugi partneri iz međunarodne zajednice će nastaviti pomagati Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH. Pomoć se sastoji u pružanju tehničkih savjeta i pomoći relevantnih stručnjaka, sve u cilju izgradnje kapaciteta Oružanih snaga BiH i upravljanja postojećim viškovima municije i naoružanja. EUFOR također ulaže napore na održavanju sigurnog i stabilnog okruženja. Komandant EUFOR-a je izjavio: “Da bi uništenje municije bilo efikasno, ne samo da je potrebno dobro vođstvo, nego i realan plan – koji će usmjeravati i njim upravljati Oružane snage BiH”. Dodao je: “Specijalni predstavnik EU u BiH, EUFOR i međunarodna zajednica pomažu daljnji razvoj najboljih standarda kako bi se ovaj izazov riješio na najsigurniji i najbrži mogući način”.
Projekat “Explode” obuhvata sljedeće aktivnosti: uništavanje visokorizične municije i složenih sistema naoružanja, pružanje podrške Oružanim snagama BiH pri smanjenju zaliha vojne municije na odgovarajuće količine, organiziranje obuke za više vojne oficire i njihovo osposobljavanje i provođenje mjera na unapređenju sigurnosti infrastrukture i uslova za skladištenje na lokacijama za skladištenje vojnog naoružanja i municije. Projekat se provodi u partnerstvu sa Ministarstvom odbrane BiH, specijalnim predstavnikom EU, UNDP-om i Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi.
Komandant EUFOR-a je također izjavio: “Krajnji cilj i željeni rezultat je smanjenje zaliha municije i oružja na transparentan način i uvođenje samoodrživog sistema za upravljanje životnim ciklusom municije i oružja.” Još je rekao: “Da bi se ovo postiglo što sigurnije, brže i efikasnije, EUFOR će nastaviti blisko sarađivati sa OS BiH i važnim jedinicama, kao što je “TROM” u Doboju. EUFOR i međunarodna zajednica će nastaviti davati i pozitivan doprinos.”
EUFOR i dalje daje podršku ovom važnom poslu. Naročito putem posebne pomoći za uništavanje oružja i municije i svog Odjela za osposobljavanje i obuku - kao doprinos sigurnom i stabilnom okruženju u BiH.
"Sporazumom o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane” (Dobojski sporazum) iz marta 2008. godine preneseno je vlasništvo nad svom pokretnom vojnom imovinom, uključujući i oružje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva na državu BiH (Ministarstvo odbrane). Ovaj sporazum je sklopljen uz posredstvo NATO štaba u Sarajevu, a odnosi se na svu pokretnu vojnu imovinu, uključujući i viškove. Sporazum daje jasan institucionalni okvir za uništenje viškova: daje zadatak MO da pripremi inventurne liste za rješavanje pitanja viškova oružja i municije putem prodaje, donacija ili uništavanja.