Dana 10. oktobra 2013. godine, komandant EUFOR-a general-major Dieter Heidecker primio je generala Necdeta Özela, načelnika Turskog glavnog štaba, koji je u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini (BiH) i GK EUFOR-a u bazi Butmir u Sarajevu.
Tokom zvaničnog sastanka, generali su razgovarali o cjelokupnoj sigurnosnoj situaciji u zemlji i širem regionu, aktivnostima EUFOR-a u BiH pri izvršenju misije u okviru sveobuhvatne Europske sigurnosne i odbrambene politike i nedavnim aktivnostima obuke, koje su pripadnici EUFOR-a izvodili zajedno sa Oružanim snagama BiH u okviru programa osposobljavanja i obuke.
General Heidecker zahvalio se generalu Özelu na saradnji u oblasti operacija podrške miru u BiH, koja je na visokom nivou, i na kontinuiranom doprinosu turskih trupa Operaciji “Althea”.
Turska je jedna od zemalja učesnica u misiji EUFOR-a koja misiji daje najveći broj vojnika, koji popunjavaju Višenacionalni bataljon i obavljaju veoma važne oficirske štabne dužnosti u Glavnoj komandi. Osim toga, Turska daje ljudstvo za pet Timova za vezu i osmatranje (LOT tomovi) EUFOR-a, i to u Zavidovićima, Travniku, Zenici, Livnu i Jablanici. Komandant EUFOR-a je posebno pohvalio profesionalnost turskih vojnika pod njegovom komandom i njihov važan doprinos radu EUFOR-a.
Od 4. augusta 2011. godine, general Özel je načelnik Turskog glavnog štaba, što je najviša oficirska funkcija u komandi Turskih oružanih snaga. Nakon diplomiranja na Vojnoj akademiji 1969. godine i pohađanja Škole pješadije 1970. godine, obavljao je i dužnosti komandanta Egejske vojske, komandanta Druge armije, komandanta Žandarmerije, prije nego što je postavljen na sadašnju funkciju.