Pozivnica svim predstavnicima medija na Profesionalni dan u sklopu vježbe EUFOR-a „Brzi odgovor 19“
Datum: petak, 11.oktobar 2019. godine
Vrijeme: 10:45 – 12:50
Mjesto: Baza „Butmir“, Sarajevo
Vježba Brzi odgovor je godišnja provjera osposobljenosti EUFOR-a da izvrši brzo pojačavanje svojih snaga u BiH, s dijelom svojih rezervnih snaga koje se u visokoj pripravnosti nalaze u zemljama partnerima. Vježba se provodi u saradnji sa vlastima BiH, Oružanim snagama BiH i agencijama za provođenje zakona, a provodit će se na lokacijama širom BiH od 7. do 11. oktobra 2019.
Program profesionalnog dana sastojat će se od pozdravnog obraćanja za visoke zvanice i predstavnike medija, nakon čega će uslijediti metodsko-pokazna vježba pripadnika Višenacionalnog bataljona, OS BiH i SIPA-e, koji će demonstrirati vještine i tehnike koje su uvježbavali tokom vježbe „Brzi odgovor 19“. Ova metodsko-pokazna vježba sastojat će se od kontrole masa, postavljanja kontrolnog punkta, evakuacije i zračnih operacija helikopterom i bit će vrlo uzbudljiva u vizuelnom smislu.
Molimo predstavnike medija da najkasnije do 10:45 sati dođu na glavnu kapiju baze „Butmir“. Molimo Vas da najkasnije do 16:00 sati, u četvrtak, 10. oktobra, Vaše prisustvo najavite telefonom ili elektronskom poštom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Za dodatna pitanja molimo da se obratite gđi Elma Robović, tel: 033 495 393 ili 061 219 097.
Više informacija i fotografije sa vježbe Brzi odgovor 19 možete naći na Internet adresi: www.euforbih.org/QR19 kao i na našim Facebook, Twitter i Instagram stranicama. 

Ured za odnose s javnošću: gđa Elma Robović
Ured: 00387 (0) 33 495 393
Mobilni: 00387 (0) 61 219 097
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Glasnogovornik: kapetan korvete Tim Leckey
00387 (0) 3349 5216
00387 (0) 61 472 931
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.