EUFOR logo
test

Операција:

• У децембру 2004. г. ЕУ је покренула војну операцију у Босни и Херцеговини (БиХ) - (операција ЕУФОР - АЛТЕА). Ово је услиједило након одлуке НАТО-a о окончању мисије СФОР-а.
• ЕУ је размјестила јаке војне снаге (ЕУФОР) - 6.300 војника, у складу са Поглављем VII како би обезбиједила континуирано поштивање Дејтонско-паришког споразума и допринијела безбједном и стабилном окружењу у БиХ.
• Кључни циљеви мисије АЛТЕА су:
- одвраћање од сукоба и континуирано извршавање обавеза у складу са улогом дефинисаној у Анексима 1А и 2 Дејтонско-паришког споразума (Општи оквирни споразум за мир у Босни и Херцеговини), и
- допринос, у складу са мандатом, безбједном и стабилном окружењу у БиХ и остваривање кључних задатака Плана за проведбу мисије Канцеларије високог представника (ОХР) и Процеса стабилизације и придруживања (ПСП).
• Операција је дио дослиједног приступа ЕУ Босни и Херцеговини и на значајан начин доприноси политичком ангажману ЕУ и њеним програмима помоћи (актуелној полицијској и посматрачкој мисији) у намјери да помогне даљњем напретку БиХ ка европским интеграцијама у свјетлу Процеса стабилизације и придруживања.
• Резолуцијом 1575, једногласно усвојеном 22. новембра 2004. г., Савјет безбједности Уједињених нација поздравио је намјеру ЕУ-а да покрене војну операцију у БиХ. Савјет је овластио земље чланице које дјелују кроз или у координацији са ЕУ да успоставе мултинационалне стабилизационе војне снаге под заједничком командом и контролом (ЕУФОР), као правног насљедника СФОР-а, с циљем проведбе Анекса 1-А и Анекса 2 Дејтонско-паришког споразума. Главни задатак ЕУФОР-а је стабилизација мира у складу са војнима аспектима Мировног споразума.
• Резолуција је такође поздравила и све већи ангажман ЕУ-а у БиХ. Савјет безбједности УН-а, Резолуцијом 1639 (2005. г.), продужио је мандат ЕУФОР-а до 21. новембра 2005.
• Савјет безбједности УН-а поздравио је Резолуцијом 1551, једногласно усвојеном 9. јула 2004.г., намјеру ЕУ да покрене ову мисију.
• Одлука ЕУ о покретању мисије АЛТЕА услиједила је након одлуке НАТО-а о окончању успјешне мисије СФОР-а.
• Мисија АЛТЕА проводи се уз помоћ НАТО особља и ресурса, на основу договора постигнутог са НАТО-ом (аранжман “Берлин плус”).
• Главни штаб ЕУФОР-а успостављен је у Сарајеву (база Бутмир).
• Склопљен је Споразум о статусу снага ( енг. Status of Forces Agreement или краће СОФА) и Споразум о подршци земље домаћина (енг. Host Nation Support или ХНС).
• Главни задаци војних снага под водством ЕУ на пружању подршке обухваћају: пружање подршке Међународном кривичном суду за бившу Југославију (Хашки трибунал) и надлежним органима власти, што укључује и хапшење особа осумњичених за ратне злочине, и изградњу безбједног окружења, како би се створили услови за успјешну борбу локалне полиције против мреже организованог криминала.

Политички циљеви ЕУ

Снажна опредијељеност међународне заједнице и даље је потребна како би се БиХ одржала као безбједна, самоодржива и демократска земља. Солунска декларација из 2003. г. потврдила је како је будућност Западног Балкана у ЕУ. Споразум о стабилизацији и придруживању оквир је за европски пут БиХ, све до њеног коначног приступања Унији. Свеобухватну политику за рјешавање безбједносних потреба БиХ треба смјестити управо унутар овог ширег контекста европских интеграција. ЕУФОР помаже стварању услова за испуњавање дугорочног политичког циља изградње стабилне, одрживе, мирне и мултинационалне БиХ, која мирољубиво сарађује са својим сусједима и на неповратном је путу ка чланству у ЕУ.

Ланац командовања

Основне одлуке у вези операције доноси Савјет Европске уније. Савјет је
усвојио одлуку о покретању операције АЛТЕА након што су одобрени План операције (енг. кратица ОПЛАН) и Борбена правила (енг. кратица РоЕ).
Под окриљем Савјета ЕУ, Комитет за политику и безбједност ЕУ врши политичку контролу и даје стратешки смјер операцији. Савјет ЕУ, уз подршку посебног изасланика ЕУ/ високог представника одлучује о циљевима и крају војне операције.
Војни комитет ЕУ надзире правилно извршавање војне операције ЕУ. Оперативни командант ЕУ мисије АЛТЕА и Главна команда мисије ЕУ смјештени су у Врховној команди Савезничких снага за Европу (SHAPE). Генерал-мајор Dieter Heidecker именован је за команданта ЕУ снага.

Заједнички приступ ЕУ

Операција јача свеобухватан приступ Европске уније БиХ и помаже напредовању БиХ ка ЕУ интеграцијама. Операција је дио свеукупне Европске безбједносне и одбрамбене политике у БиХ и тијесно координисаног присуства ЕУ у БиХ.
Посебни изасланик ЕУ врши укупну политичку координацију ЕУ у БиХ. Командант ЕУ тијесно сарађује са посебним изаслаником ЕУ у БиХ како би се обезбиједила досљедност у провођењу војне операције ЕУ у склопу ширег контекста активности ЕУ у БиХ.

Буџет

Заједнички трошкови војне операције ЕУ покривају се путем механизма \"АТЕНА\" (на основу свог БНП-а, земље чланице ЕУ дају средства за финансирање трошкова операција ЕУ које су војног или одбрамбеног карактера). Заједнички трошкови операције износе 12,5 милиона евра. Трошкове особља и осталих ставки финансирају матичне земље.

Компоненте снага

Укупно 22 земљe, укључујући земље чланице ЕУ и земље које нису чланице, а учествују у мисији, обезбјеђују неопходне војне капацитете.

Share
>